Dogovorena suradnja s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU

kohezijaBrosuraZajedno sa svojim savjetnicima, pravobraniteljica Višnja Ljubičić se sastala s Natalijom Šimunović, voditeljicom službe za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU kako bi dogovorili detalje oko održavanja jednodnevnih edukacija iz područja ravnopravnosti spolova za koordinatore za antidiskriminaciju u tijelima državne uprave, zavodima, agencijama i dr. Cilj ovih edukacija jest izobrazba prijavitelja i korisnika Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” o provedbi horizontalnih načela unutar projekata – ravnopravnost spolova, održiv razvoj, jednake mogućnosti i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Naime, navedena horizontalna načela potrebno je uzimati u obzir prilikom pripreme i provedbe projekata, te razmotriti dodatne prilike za njihovo promicanje, o čemu će svaka pravobraniteljska institucija održavati redovna jednodnevna predavanja iz područja svoje nadležnosti. 

Voditeljica službe za koordinaciju u pripremi i provedbi projekata, Natalija Šimunović naglasila je kako su sve aktivnosti unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” dužne uzeti u obzir ravnopravnost spolova, zabranu diskriminacije i održivi razvoj kao horizontalna načela programa dok će sama primjena navedenih načela ovisiti o prirodi i opsegu projekta te o njegovim konkretnim provedbenim aktivnostima, odnosno o uvjetima određenog natječaja.

Zaključno je dogovoreno da će se jednodnevno predavanje održati sredinom prosinca 2017. godine, dok će se plan predavanja za 2018. godinu izraditi naknadno.