Javna rasprava o Povelji o raznolikosti Hrvatska

poveljaoraznolikostiU organizaciji Hrvatskog poslovnog savjeta za održivi razvoj održana je javna rasprava o inicijativi za donošenje Povelje o raznolikosti Hrvatska. Uvodničarke, ravnateljica HR PSOR-a Mirjana Matešić i zamjenica pučke pravobraniteljice Tena Šimonović Einwalter, predstavile su projekt donošenja Povelje za Republiku Hrvatsku i njezine pozitivne učinke u drugim državama članicama Europske unije, kao i zakonsku regulativu na kojoj je ista osnovana. Na tekstu Povelje radila je grupa stručnjaka/inja iz različitih državnih sektora, predstavnika/ica nevladinog i poslovnog sektora. Svrha Povelje je potaknuti kompanije da u svim područjima svoga djelovanja promiču politiku raznolikosti i jednakih mogućnosti, od postupka zapošljavanja i usavršavanja zaposlenika/ca sve do odabira klijenata i dobavljača.

Komentare o sadržaju Povelje davali su predstavnici/e poslovnog sektora kao budući potencijalni potpisnici Povelje, a stručna suradnica pravobraniteljice Martina Strunjak ukazala je na određene dileme s terminološkog aspekta teksta Povelje te je iznijela zabrinutost zbog mogućeg nerazumijevanja značenja načela jednakih mogućnosti te je napomenula da je pojam potrebno razjasniti široj javnosti. U tom smislu navela je da bi u slučaju korištenja pojma jednakih mogućnosti bilo uputno izraditi dodatak u kojem će se taj pojam rastumačiti. Po prihvaćanju konačnog teksta, sve kompanije bit će pozvane na potpisivanje Povelje kako bi time preuzele obveze navedene u istoj, a koje se tiču stvaranja poticajnog radnog okruženja koje prihvaća raznolikosti i pravo na jednakost.