Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela

Ciljana potreba zrtava 13-06-2017U vijećnici Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održana je završna konferencija projekta naziva “Ciljana i rana procjena potreba i podrška žrtvama kaznenih djela” koji provodi Ministarstvo pravosuđa u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH.

Institucija Pravobraniteljice aktivno je sudjelovala u svim do sada provedenim projektnim aktivnostima ovog vrijednog projekta. Cilj projekta jest što kvalitetnije prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo odredbe Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela. Posebice odredbe članka 22. Direktive koje propisuju obvezu provođenja individualne procjene žrtava radi utvrđivanja posebnih potreba njihove zaštite te jačanje koordinacije službi koji dolaze u kontakt sa žrtvama, kao i razvijanje sustavne edukacije za djelatnike službi koje se bave žrtvama. Završna konferencija okupila je više od 30 predstavnika/ca i stručnjaka/inja iz nadležnih ministarstava (pravosuđa, policije, socijale), institucija, ustanova i organizacija iz sustava pružanja zaštite i podrške svjedocima i žrtvama.

Predstavnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Nebojša Paunović predstavio je iskustava rada institucije Pravobraniteljice u području nasilja prema ženama i u obitelji, te istaknuo važnost, značaj i doprinos stručnjaka koji su radili na izmjenama zakonodavstva u okviru navedenog projekta, posebice Zakona o kaznenom postupku koji po sadašnjem prijedlogu uključuje čitav spektar prava koji pripada žrtvama kaznenih djela, ali i propisuje nove obveze nadležnih tijela u radu sa žrtvama. Naglasio je kako iskustvo iz prakse rada Pravobraniteljice pokazuje da je ključ pružanja uspješne potpore žrtvama redovna i kontinuirana edukacija svih dionika koji rade sa žrtvama kaznenih djela, a posebice policije, državnog odvjetništva i pravosuđa. Jačanje suradnje među svim tijelima, institucijama i organizacijama koje se bave žrtvama naveo je kao jednako važan čimbenik u procesu razvoja sustava pružanja potpore i individualizirane procjene potreba žrtava.

Ponovo je istaknuo poznati stav Pravobraniteljice da bi idealno rješenje bilo kada bi ulogu centralnog tijela za procjenu potreba i podršku žrtvama preuzele postojeće Službe za podršku žrtava i svjedoka čiji bi se djelokrug trebao proširiti na sve sudove u RH, osnivanjem službi na svim onim sudovima na kojima te službe još nisu ustrojene, te nadodao kako treba razmisliti i o osnivanju sličnih službi pri svim policijskim upravama, i županijskim državnim odvjetništvima. Također, savjetnik Pravobraniteljice predložio je da se u tu svrhu donese poseban Zakon o podršci i zaštiti žrtava svih protupravnih djela, a koji bi na jedinstven način uredio pitanja individualizirane procjene potreba žrtava te jasno razgraničio obveze i ovlasti primarnih i sekundarnih pružatelja zaštite žrtvama od obveza i ovlasti tijela progona i suda, kao i utvrdio točke zajedničkog djelovanja i interesa, odnosno razmjene informacija. Većina sudionika/ca konferencije podržala je prijedlog savjetnika Pravobraniteljice.