Pravobraniteljica na sjednici Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

logo azvo 16032012 1Na poziv Odbora za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Pravobraniteljica je sudjelovala na 25. sjednici Odbora s ciljem da njegove članove informira o iskustvima rada na slučajevima uznemiravanja i spolnog uznemiravanja. Naime, sa sviješću o širokoj rasprostranjenosti ovog problema u akademskoj zajednici, Odbor je pozvao Pravobraniteljicu i profesoricu Maju Mamulu, voditeljicu Centra za žrtve seksualnog nasilja – Ženska soba, kako bi pokušali doznati što više o zakonodavnom okviru, načinima postupanja po prijavama te o iskustvima žrtava spolnog uznemiravanja, a sve s ciljem unaprjeđenja mehanizama suzbijanja spolnog uznemiravanja i zlostavljanja među studentima i profesorima te općenito unutar akademske zajednice.

Pravobraniteljica je prisutnima izložila iskustva rada ureda i cjelokupni zakonodavni okvir te preporučila izmjene etičkih kodeksa akademskih institucija na način da one uključuju jasne definicije ovih prekršaja, odnosno kaznenih djela, te konkretan hodogram postupanja po prijavi kao i sveobuhvatnu kontinuiranu izobrazbu o ovom problemu i načinima suzbijanja istog unutar ukupne akademske zajednice. Profesorica Mamula naglasila je važnost senzibiliziranosti osoba koje će biti zadužene ispred akademskih institucija zaprimati ove prijave za rad sa žrtvama.

Na sjednici je dogovoreno kako će Odbor izvršiti nužne izmjene Kodeksa, uputiti dopis svim akademskim institucijama o određivanju osoba za zaprimanje prijava i rad sa žrtvama, dok će Pravobraniteljica Odboru dostaviti zakonski okvir koji regulira procesuiranje i kažnjavanje počinitelja, a koji će također biti istaknut na svim web stranicama svih akademskih institucija te na ostalim javnim mjestima unutar sveučilišta i fakulteta koja su dostupna profesorima i studentima. Zaključeno je kako će se suradnja i dogovori oko rješavanja ovog problema intenzivirati, dok će se u okviru nastavka zajedničkog djelovanja raditi na razvijanju ciljanih obrazovnih modula.