Obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava

Medjunarodni dan lj pr 2Povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske organizirao je okrugli stol „Poštivanje prava i dostojanstva svakog pojedinca“. Na okruglom stolu izložene su teme: zaštita migranata u postupku vraćanja, rizici trgovanja ljudima među migrantima i izbjeglicama, zaštita u sustavu socijalne skrbi i dobre prakse integracije, podrške žrtvama trgovanja ljudima i tražiteljima međunarodne zaštite, kampanja poticanja na prijavljivanje zločina iz mržnje i govora mržnje (pokrenuta na web stranicama Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina) te aktivnosti MUP-a u suzbijanju i prevenciji zločina iz mržnje.

Naglašeno je da broj procesuiranih i istraženih zločina iz mržnje upućuje na zaključak da u Hrvatskoj još nije zaživjela svijest o nužnosti suzbijanja ovakvih vrsta kaznenih i prekršajnih djela. Savjetnik Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Branko Borota, ukazao je na problem što MUP kao ovlašteni tužitelj u svojoj evidenciji još uvijek ne vodi prekršaje počinjene iz mržnje razvrstane po osnovama ili temeljima diskriminacije.