Čestitamo dobitnicama Rektorove nagrade

MateaMiljusWEBRektorova nagrada u kategoriji timskog znanstvenog rada u akademskoj godini 2015./2016. dodijeljena je radu ,,Pravna regulativa obiteljskog nasilja i neosjetljivost institucija prema ženama žrtvama nasilja". Ponosno ističemo da je jedna od autorica rada praktikantica u pravnoj službi institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Matea Miljuš, koja  je s kolegicama Sandrom Dimitrijević i Dunjom Janeš detaljno obradila aktualnu tematiku pravnog položaja žena žrtava nasilja u Republici Hrvatskoj. 

U radu je izložena nacionalna i međunarodna pravna regulativa nasilja u obitelji s osvrtom na brojne probleme poput dualizma kaznenopravnog i prekršajnopravnog pristupa obiteljskom nasilju ili potrebe preuzimanja internacionalnih rješenja, primjerice ratifikacijom potpisane Istanbulske konvencije.

Pitanja iz prakse autorice su obradile analizom sudskih presuda kaznenih i prekršajnih sudova, statistikom ubojstava žena u periodu od 2010. do 2015. godine te empirijskim istraživanjem Protokola u postupanju u slučaju nasilja u obitelji iz perspektive policije, centara za socijalnu skrb i zdravstvenih ustanova. Pritom su u radu korištene i informacije i statistički podaci iz Izvješća o radu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2015. godinu., kao relevantnog izvora i indikatora trenutne situacije u pogledu potrebe povećanja senzibilnosti institucija prema ženama žrtvama nasilja.

Nagrađeni rad možete pogledati ovdje >>