Pravobraniteljica održala predavanje na Policijskoj akademiji o načinima suzbijanja obiteljskog nasilja

policijska akademijaU okviru dogovorene međuinstitucionalne suradnje i u sklopu specijalističkog tečaja za maloljetničku delinkvenciju i kriminalitet na štetu obitelji i mladeži, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova održala je danas mladim policajcima/policajkama - polaznicima tečaja - predavanje na Policijskoj akademiji. Pravobraniteljica je policijske službenike/ce iz svih policijskih postaja RH upoznala s radom institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova te nacionalnim mehanizmima za ravnopravnost spolova, a s naglaskom na rodni senzibilitet u slučajevima suzbijanja i sankcioniranja obiteljskog nasilja.

Predavanje pod naslovom ‘Uloga Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u suzbijanju nasilja u obitelji’ imalo je za cilj polaznicima tečaja približiti rad institucije Pravobraniteljice, educirati ih o zakonskim i institucionalnim mehanizmima za prevenciju i sankcioniranje obiteljskog nasilja te pomoći mladim policijskim službenicima/cama razviti rodno osjetljivi pristup u slučajevima obiteljskog nasilja. Ističući važnost zaštite žrtve, kroz konkretne primjere iz prakse rada na pritužbama građana, analize trendova i statističke podatke, pravobraniteljica je polaznicima tečaja ukazala na ključne izazove s kojima se u suzbijanju i sankcioniranju obiteljskog nasilja susreću tijela nadležna za prevenciju i penalizaciju ove vrste nasilja.

Uz naglasak na izuzetno dobroj suradnji koju ostvaruje s Ravnateljstvom policije, odnosno, Ministarstvom unutarnjih poslova RH, pravobraniteljica je također ukazala na omaške koje se u svakodnevnom radu na terenu znaju događati policijskim službenicima/cama i drugim tijelima koja sudjeluju u suzbijanju i sankcioniranju obiteljskog nasilja – prvenstveno državnim odvjetništvima i sudovima. Posebno apostrofirajući centralno mjesto Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, ali i međuinstitucionalnu suradnju, koordinaciju, edukaciju, te brzinu djelovanja u konkretnim slučajevima, pravobraniteljica je zaključila kako su policijski službenici/nice najvažniji dionici u cjelokupnom procesu jer su najčešće prvi u kontaktu s žrtvama i počiniteljima obiteljskog nasilja te svojim intervencijama uglavnom određuju tijek kompletnog daljnjeg postupanja svih ostalih tijela. Zbog toga, zaključila je, edukacija o rodno senzibiliziranom pristupu predstavlja ključ za suzbijanje ove vrste nasilja.

Share