Operativni program "Učinkovitost ljudskih potencijala"

2015OpertivniplanOdbor za praćenje Operativnog programa ,,Učinkovitost ljudskih potencijala“ 2014.-2020 održao je 3. redovnu sjednicu na kojoj je razmatrano trenutno stanje provedbe Operativnog programa. Između ostalog razmatralo se: Godišnje izvješće o provedbi za Inicijativu za zapošljavanje mladih za 2014. godinu, Indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2015. i 2016. godinu temeljem do sada objavljenih poziva i poziva u pripremi uključujući i izvješće o napretku za 2015. godinu, Plan apsorpcije OP ULJO 2014.-2020., Administrativni kapaciteti tijela u sustavu provedbe OPULJP 2014.-2020 i pojednostavljene mogućnosti financiranja (SCO).

U drugom dijelu sjednice predstavljen je Nacrt evaluacijskog plana Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2010.“, Ex-ante uvjeti, te je izvršeno određivanje tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, razmotrena je provedba Komunikacijske strategije i predstavljen Nacrt komunikacijskog plana za 2016. godinu. Operativni program ,,Učinkoviti ljudski potencijali"  namijenjen je korištenju Europskog socijalnog fonda, ukupna indikativna alokacija iznosi 1 516 milijardi eura).

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključena je u sastav stalnih promatrača/ica i savjetodavnih članova/ica ovog tijela. Ispred institucije Pravobraniteljice na 3. sjednici sudjelovala je rukovoditeljica službe za opće poslove Mladenka Morović.

Share