Okrugli stol o pravima zatvorenica u pravosudnom sustavu

zatvoreniceWEBU organizaciji udruge Roditelji u akciji (RODA) i udruge K-zona, a u okviru Vox Feminae Festivala 2015.g., u prostorijama Kina Europa održan je okrugli stol pod nazivom „Stanje prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu“. Cilj okruglog stola bio je pokrenuti raspravu među ključnim akterima, institucijama, pravobraniteljstvima, organizacijama civilnog društva i medijima o stanju prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu te o posebnim izazovima s kojima se susreću žene zatvorenice u postupku suđenja, izvršenja kazne zatvora, probacijskog nadzora i resocijalizacije.

 

U svom uvodnom izlaganju Ivana Zanze, izvršna direktorica udruge RODA, osvrnula se na razloge zbog kojih se udruga počela baviti navedenom problematikom, a čemu su svakako pridonijeli i neposredni kontakti s bivšim zatvorenicama koje su iznosile svoja iskustva. Osvrnula se na prava zatvorenica na zdravlje, posebice reproduktivna prava, kao i na ostvarivanje njihove roditeljske uloge tijekom boravka u zatvoru.

Ksenija Ivenčnik Blažević, voditeljica Odjela tretmana zatvorenica, Kaznionica i zatvor u Požegi, izlagala je o posebnostima izdržavanja kazne za zatvorenice u Hrvatskoj, a obzirom kako udio žena zatvorenica u zatvoru iznosi oko 3,5 %. Istaknula je kako su žene zatvorenice više stigmatizirane od muškaraca zatvorenika, te da su češće izložene fizičkom i seksualnom zlostavljanju. Iznijela je karakteristike vezane za kriminalitet žena iz kojih proizlazi kako žene čine znatno manji broj kaznenih djela, uglavnom su počiniteljice kaznenih djela protiv imovine, a žene koje su počinile ubojstva su ta djela počinile često na štetu svojih partnera čije su bile žrtve dugogodišnjeg obiteljskog nasilja.

Dijana Todosiev iz Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Sektor za probaciju, osvrnula se na položaj žena koje se nalaze pod nadzorom probacijske službe istaknuvši kako žene koje su uključene u probacijski sustav čine udio od 7,6%.

Na okruglom stolu sudjelovala je i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je održala izlaganje pod nazivom „Poboljšanje položaja i osnaživanje zatvorenica u zatvorskom sustavu“. Pravobraniteljica je predstavila svoje dosadašnje aktivnosti vezano uz položaj žena zatvorenica, a posebice rezultate posjeta Kaznionice i Odgojnog zavoda u Požegi koje je obišla tijekom 2013.g. Tom prilikom Pravobraniteljica je razgledala uvjete i način smještaja kažnjenica i kažnjenika te je razgovarala s pravosudnim osobljem, odgajateljicama i odgajateljima, a provela je i istraživanje o kažnjenicama i njihovom statusu u kaznionici u Požegi. Pravobraniteljica se u svom izlaganju posebno osvrnula na probleme sa kojima se zatvorenice suočavaju nakon izlaska iz zatvora kao što su pitanje stanovanja, zapošljavanja, socijalna uključenost u društvo te pitanje zdravlja. U cilju poboljšanja položaja zatvorenica i njihovog osnaživanja na svim područjima života, Pravobraniteljica je ukazala kako je za vrijeme izdržavanja kazne zatvora nužno poticati educiranje zatvorenica putem različitih tečajeva i stručnih usavršavanja na kojima se stječu znanja upotrebljiva u životu nakon odsluženja kazne. Također nužno je provoditi edukacije zatvorenica o pitanjima rodne i spolne ravnopravnosti, što uključuje i područje roditeljske skrbi i obiteljskog života, a kako bi ih se osnažilo za roditeljsku ulogu. O svemu navedenom Pravobraniteljica je izvijestila i Hrvatski sabor u svom Izvješću o radu za 2013. godinu.

Đurđa Petran iz Centra za socijalnu skrb Zagreb osvrnula se na iskustva Centra za socijalnu skrb u resocijalizaciji zatvorenica te istaknula najčešće zahtjeve koje zatvorenice upućuju prema centru po izlasku iz zatvora, a to su: traženje materijalne pomoći, traženje privremenog smještaja ukoliko se zatvorenica ne može vratiti u obitelj, traženje zaposlenja te savjetodavni rad i psihosocijalna podrška. Istaknula je nužnost suradnje svih mjerodavnih institucija (CZSS, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Probacijski ured, zatvor, zdravstvene ustanove, prihvatilišta za beskućnike).

Ljubica Matijević Vrsaljko, odvjetnica, govorila je o položaju žene u sudskim postupcima te je iznijela slučaj iz svoje dosadašnje prakse, a vezano uz ostvarivanje roditeljske skrbi od strane majke zatvorenice. Matea Grgurinović, novinarka, osvrnula se na udruge i zatvorski sustav, a posebice na problematiku stigmatizacije zatvorenica.

Kao zaključna razmatranja okruglog stola navedena su nužnost povezivanja svih institucija i segmenata društva u cilju resocijalizacije zatvorenica, uključivanje udruga u navedenu problematiku, vođenje brige o reproduktivnom zdravlju zatvorenica, senzibilizacija javnosti i povećanje vidljivosti zatvorenica te provođenje istraživanja o položaju zatvorenica.“

Iz medija:

Okrugli stol o pravima zatvorenica, pravosudje.gov.hr, 19.11.2015.

Kakve su žene kriminalci, kako im je u zatvoru, a kako njihovoj djeci koja se tamo rode?, Tportal, 8.11.2015.

Izvještaj s okruglog stola "Stanje prava zatvorenica u hrvatskom pravosudnom sustavu, roda.hr, 6.11.2015.

Zatvorenice u hrvatskim zatvorima diskriminirane u odnosu na muškarce, direktno.hr, 4.11.2015.

Hrvatska: Problemi zatvorenica u jedinoj ženskoj kaznionici, imformativa.ba, 4.11.2015.

Hitno osnažiti zatvorenice za roditeljsku ulogu i uključiti ih na tržište rada, Tportal, 4.11.2015.

Hrvatska: Zatvorenice diskriminirane u odnosu na muškarce, mi2.ba, 4.11.2015.

Žene u zatvorima RH: Čine manje opasna i spektakularna djela, N1, 4.11.2015.

Voxfeminae, 4.11.2015.

Share