Predavanje za nove polaznike/ce Pravne klinike

pravnaklinikaWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je predavanje novoj generaciji polaznika/ca Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu o ovlastima Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, o problemima (ne)osviještenosti diskriminacije temeljem spola i njezinog prepoznavanja. Tribinu je organizirala Pravna klinika pod nazivom: „Novo lice Europe: rodna (ne)ravnopravnost, rasizam i ksenofobija“. Od 2013. Pravna klinika i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uspješnosurađuju temeljem potpisanog sporazuma, a u cilju praktične edukacije polaznika/ca Pravne klinike u uredu Pravobraniteljice na slučajevima diskriminacije iz prakse.

 

Uz pravobraniteljicu na tribini su govorili: o homofobiji i Zagreb Pride-u, Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava, a pored ostalog i o prihvatu izbjeglica Sara Lalić ispred Centra za mirovne studije.

 

Share