Stručni skup "Izbjeglička kriza - pojmovi i prava"

hsU organizaciji Pučke pravobraniteljice, Lore Vidović, održan je u Hrvatskom saboru stručni skup na temu: „Izbjeglička kriza - pojmovi i prava“. S obzirom na to da se vrhunac izbjegličke krize događa u našoj neposrednoj blizini, sudionici skupa su pokušali naći odgovore na pitanje: je li i koliko Republika Hrvatska spremna u slučaju dolaska i/ili tranzita većeg broja izbjeglica za njihov prihvat i smještaj. Uz  izlagače/ice na stručnom skupu su sudjelovali/e predstavnici/ce i stručnjaci/kinje: međunarodnih organizacija (UNHCR-a, Crvenog križa i UNICEF-a), ministarstava, državnih ureda, pravobraniteljskih ureda, vjerskih zajednica i medija.

Sudionici/e stručnog skupa složili su se kako se izbjeglička kriza mora smatrati prvenstveno humanitarnim pitanjem, a ne samo sigurnosnim pitanjem. Tijekom izlaganja i rasprave iznijete su konkretne i korisne informacije o načinima postupanja i planovima državnih tijela u slučaju dolaska velikog broja izbjeglica.

Na stručnom skupu sudjelovao je i predstavnik institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, savjetnik Branko Borota, koji je u raspravi, uz vođenje računa o spolnoj strukturi izbjeglica, istaknuo nužnu senzibilizaciju u postupanju prema svim ranjivim skupinama, posebno prema trudnicama, dojiljama, ženama s malom djecom, žrtvama seksualnog nasilja i trgovanja ljudima, te, s obzirom na prisutnu homofobiju u Republici Hrvatskoj, posebnu senzibiliziranost u postupanje prema LGBT osobama. Pažnju treba uložiti u početno detektiranje tih ranjivih skupina, jer one kao takve imaju prioritet. Također, postavio je upit: gdje se predviđa, osim u prihvatilištu u Kutini, smještaj navedenih ranjivih skupina te da li se u sklopu pregovora oko obvezujućih kvota za svaku članicu Europske unije za primanje izbjeglica koje stižu u Europu pregovora i o spolnoj strukturi izbjeglica.

Share