Radna skupina za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2015.-2020.

radnaskupinaLovranU organizaciji Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske i Pučke pravobraniteljice, u Lovranu je 18. i 19.05.2015. održana dvodnevna radionica Radne skupine za izradu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, za razdoblje 2015.-2020. godine. To je treća, ujedno i zadnja, radionica u sklopu projekta „Izrada nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije“ koji se provodi uz potporu Programa Zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost (PROGRESS) Europske unije.

U uvodnom dijelu radionice razmatrane su preporuke pravobraniteljskih institucija za 2014. godinu, pa tako i preporuke koje je u svojem Izvješću o radu za 2014. godinu iznijela Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Nakon razmatranja navedenih preporuka članovi/ice Radne skupine su radom u grupama definirali indikatore po područjima. Na radionici je, pored predstavnika/ica nadležnih ministarstava, organizacija civilnog društva i pravobraniteljskih institucija, sudjelovala i predstavnica institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, Martina Krnić, koja je sudjelovala u definiranju indikatora na području zdravlja i socijalne skrbi. Pritom je iznijela i pojedine primjere iz dosadašnje prakse Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, posebice vezano uz područje reproduktivnog zdravlja te diskriminacije temeljem spolne orijentacije, a koji primjeri su doprinijeli definiranju indikatora u navedenim područjima.

Share