Operativni program "Učinkovitost ljudskih potencijala"

kohezija2Odbor za praćenje Operativnog programa ,,Učinkovitost ljudskih potencijala“ 2014.-2020 održao je 2. redovnu sjednicu na kojoj je usvojena metodologija odabira operacija i pojedinačni kriteriji odabira za OPULJP 2014.-2020. i donijete druge relevantne odluke potrebne za njegovu provedbu. Operativni program ,,Učinkoviti ljudski potencijali"  namijenjen je korištenju Europskog socijalnog fonda, ukupna indikativna alokacija iznosi 1 516 milijardi eura). Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uključena je u sastav stalnih promatrača/ica i savjetodavnih članova/ica ovog tijela. Ispred institucije Pravobraniteljice na 2. sjednici sudjelovala je rukovoditeljica službe za opće poslove Mladenka Morović.