Pravobraniteljica je na sjednici Nacionalnog zdravstvenog vijeća izložila probleme trans-rodnih osoba

ministarstvo zdravljaPravobraniteljica je danas prisustvovala sjednici Nacionalnog zdravstvenog vijeća (NZV) u Ministarstvu zdravlja. Povod zatraženom sudjelovanju na sjednici NZV-a jest Pravilnik o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu (NN 132/14, dalje u tekstu: Pravilnik) koji je stupio na snagu 20.11.2014. i koji propisuje da će resorna tijela (Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo socijalne politike i mladih) utvrditi stručne smjernice za mišljenje stručnih osoba o primjeni navedenog Pravilnika u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

S obzirom da je NZV tijelo koje prema članku 3. Pravilnika izdaje mišljenja o promjeni spola ili o životu u drugom rodnom identitetu, a koje mišljenje predstavlja dokument na temelju kojeg nadležni ured državne uprave u županiji donosi rješenje o upisu promjene spola u maticu rođenih, te s obzirom da se iz iskustva rada sa strankama uočilo da se mišljenja ili ne izdaju, odnosno sporo izdaju, ili se izdaju negativna mišljenja bez obrazloženja odnosno uz obrazloženje da postupak promjene spola nije u potpunosti i nepovratno proveden, Pravobraniteljica je pokušala na sjednici potaknuti dijalog o brzom i konstruktivnom rješavanju ovakve situacije.

Pravobraniteljica je predsjedniku NZV-a, dr. sc . Rajku Ostojiću, te ostalim članovima NZV-a izložila ukratko ključne administrativne probleme s kojima se susreću trans-rodne osobe te zamolila da se u svjetlu iznesenog zajedničkim dogovorom pokušaju iznaći brza i efikasna rješenja kako bi se temeljna ljudska prava i dostojanstvo osoba koje su pokrenule postupak tranzicije najkvalitetnije zaštitilo.

Dr. sc. Ostojić istaknuo je da nema nikakvih prepreka iznalaženju rješenja te je obećao da će NZV učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se ubrzalo postupak te pokrenulo izdavanje mišljenja. Sjednici je prisustvovala i predstavnica Ministarstva zdravlja koja je ukratko prezentirala što je sve do sada napravilo Ministarstvo zdravlja kako bi se osigurala primjena Pravilnika. Ista je napomenula kako je lista stručnjaka temeljem koje bi NZV trebao izdavati mišljenja o promjeni spola izrađena, te kako će ista u najkraćem mogućem roku biti dana ministru na potpis i objavu. Zaključno, dr. sc. Ostojić dao je garancije da će odmah po objavi liste stručnjaka pokrenuti izdavanje mišljenja bez obzira na ostala neriješena pitanja odnosno izradu smjernica, za koje je zaključeno da se mogu zatražiti jednim generalnim upitom prema stručnjacima.

Share