Održana stručna rasprava „Položaj i prava djece u sportu“

Položaj i prava djece u sportuDanas je u Maloj kući dječjih prava u Zagrebu održana stručna rasprava „Položaj i prava djece u sportu“ u organizaciji Pravobraniteljice za djecu.

Nakon uvodne riječi pravobraniteljice Ivane Milas Klarić, Tomislav Paškvalin i Nataša Muždalo iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta govorili su o nacrtu novog Zakona o sportu. Dragan Milanović s Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predstavio je studiju „Treneri i stručni spolovi u hrvatskom sportu“, Vladimir Ivančev iz Hrvatskog liječničkog zbora održao je izlaganje pod nazivom „Zaštita zdravlja djece sportaša“, a Ivan Dujić iz Hrvatskog školskog športskog saveza izlaganje „Dostupnost sporta djeci“.

Ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova skupu je prisustvovao savjetnik Josip Grgić koji se u raspravu uključio u okviru posljednje navedenog izlaganja te je naglasio kako je važno osigurati dostupnost sporta djeci bez obzira na spol uključujući i osiguravanje dostupnosti spolno mješovito strukturiranog sporta. Naime, u smislu čl.5. i 14.st.4. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), potrebno je poticati dječake i djevojčice na međusobnu kooperaciju i suradnju u svim područjima javnog i privatnog života, uključujući odgojno-obrazovni sustav, kako bi ih se kroz međusobnu interakciju od najranije dobi učilo na međusobno razumijevanje, uvažavanje i toleranciju različitosti, kao i na usvajanje komunikacijskih i drugih vještina. Tim slijedom, govoreći iz pozicije promicanja načela ravnopravnosti spolova u sportu, preporučljivo je uzimati u obzir načelo fleksibilnosti i prilagodbe djeci na način da se uvažavaju njihovi afiniteti, interesi, sposobnosti i potencijali te ih se na listi prioriteta stavlja ispred kategoriziranja u sportu po spolu (na isključivo ženske i isključivo muške kategorije), a sve s ciljem izbjegavanja uskraćivanja pristupa sportskim aktivnostima djevojčica u muškim kategorijama i obratno, te poticanja spolno mješovitih sportskih aktivnosti u slučajevima kada je to primjereno fizičkim dispozicijama djece.

Više o informacija o cijelom događanju objavljeno je na internetskim stranicama Pravobraniteljice za djecu.