Istraživanje "Razvijenost politika integracije migranata u Hrvatskoj"

migranti15travanj2014U organizaciji Instituta za migracije i narodnosti u Zagrebu, održana je prezentacija rezultata istraživanja „Razvijenost politika integracije migranata u Hrvatskoj“ (MIPEX). Indeks razvijenosti politika integrаcije migranata (MIPEX) je referentni vodič i interаktivni аlаt zа procjenu, usporedbu i unapređenje integracijskih politika koji mjeri razvijenost tih politika u 40 europskih i sjevernoameričkih zemalja. Koristeći 148 indikаtorа, MIPEX utvrđuje stupanj ostvarivanja jednakih prava i odgovornosti pojedine zemlje, a vlade pojedinih država mogu imati uvid u posljedice donošenja svojih politika i njihovih promjena. Ocjenjivalo se 7 područja: Mobilnost na tržištu rada, Spajanje obitelji, Obrazovanje, Stalni boravak, Politička participacija, Pristup državljanstvu i Anti-diksriminacija.

 

Istraživanje je pokazalo da je RH ostvarila 42 od mogućih 100 bodova te da se s tim rezultatom ubraja u red država koje su na donjoj skali polovično povoljno, što je svrstava u red država kojem pripadaju i zemlje iz regije.

U području „Spajanja obitelji“ ostvareno je ukupno 56 bodova, što je relativno dobar rezultat, jer je u dva segmenta od četiri (koja su se bodovala) ostvaren dobar rezultat. Npr. u segmentima uvjeti za stjecanje i pripadajuća prava ostvaren je dobar rezultat zahvaljujući činjenici da članovi spojene obitelji u načelu uživaju ista prava kao i stranac na temelju kojega mu je odobren boravak (sponzor).

Međutim, mali broj bodova je ostvaren u segmentu jamstva statusa, samo 38 bodova. To iz razloga što ostvarivanje prava na spajanja obitelji ovisi o sponzoru, čime se članovima obitelji ograničava pravo na autonomni boravak, odnosno članovi obitelji mogu ostvariti pravo na autonomni boravak samo u slučaju ako je osoba na temelju koje im je odobren boravak umrla. Dakle, što se tiče prava na autonomni boravak člana obitelji, Zakonom o strancima propisan je niži standard od Direktive Vijeća Europe 2003/86/EZ od 22. rujna 2003. o pravu na spajanje obitelji, jer se ne predviđa mogućnost odobrenja prava na autonomni boravak članu obitelji u slučaja razvoda, prestanka izvanbračne zajednice ili odvajanja od obitelji.

*foto: Večernji list, 15.4.2014.