Sudjelovanje Pravobraniteljice na okruglom stolu u sklopu projekta „VICATIS“

HPC o prav zrtvU organizaciji Hrvatskog pravnog centra na Pravnom fakultetu održan je okrugli stol u sklopu projekta „Unapređenje sustava podrške iz perspektive žrtava kaznenih djela – VICIATIS“ usmjerenog na istraživanje i unapređenje ostvarivanja prava žrtava kako su definirana Direktivom 2012/29/EU. Projekt provodi Hrvatski pravni centar u partnerstvu s Ministarstvom pravosuđa RH, Službom za podršku žrtvama i svjedocima i Uredom za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH te četiri nevladine organizacije iz Mađarske, Rumunjske i Slovenije.

Na okruglom stolu koji je facilitirala profesorica Elizabeta Ivičević Karas s Katedre za kazneno procesno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali/e su predstavnici/e Policijske uprave zagrebačke, Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, Županijskog i Općinskog suda u Zagrebu, Odjela za podršku žrtvama i svjedocima, Centra za socijalnu skrb Zagreb, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Službe za podršku žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog pravnog centra, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, kao i Ureda za ravnopravnost spolova te Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Sudionici/e okruglog stola razmijenili/e su svoja iskustva iz područja ostvarivanja prava žrtve na informaciju, upućivanja u sustav podrške i suradnje relevantnih institucija.

Ispred Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova na okruglom su stolu sudjelovali savjetnici Nebojša Paunović i Martina Strunjak. Savjetnik Paunović tom je prilikom istaknuo problem opterećenosti policije i pravosuđa kao sustava u kojima su istovremeno okupljene i funkcija tijela progona i onog koje je dužno pružiti podršku žrtvama te je u tom smislu naveo da se Pravobraniteljica aktivno zalaže za osnivanje odjela za podršku žrtvama i svjedocima na svim sudovima, državnim odvjetništvima i u policijskim upravama te dodatne edukacije nadležnog osoblja zaduženog za pružanje informacija o pravima i potpore žrtvama kaznenih djela, što su podržali svi prisutni sudionici skupa. Nakon poduže diskusije na navedenu temu i razmjene iskustava, kao konačni zaključak okruglog stola istaknuta je nužnost daljnje edukacije policije i pravosuđa te stručnih kadrova za podršku žrtvama i svjedocima u cilju popunjavanja i osnaživanja potkapacitiranih kadrova te daljnjeg osnivanja službi za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela na svim sudovima.