sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Akti Ureda

PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2016.

Na temelju članka 43. stavka 2. točke c. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine« broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15. i 138/15), sukladno Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2016. (»Narodne novine« broj 26/16.) i suglasnosti Ministarstva financija KLASA:100-01/16-01/111, URBROJ:513-05-01-16-2 od 2.kolovoza 2016.,  Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donosi PLAN PRIJMA U DRŽAVNU SLUŽBU U URED PRAVOBRANITELJICE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 2016.

Attachments:
Download this file (PRS Plan prijma 2016.doc)PRS Plan prijma 2016.doc[ ]29 Kb

Revidiran Strateški plan 2016.-2018.

Revidiran Strateški plan Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2016.-2018. godine.

Strateški plan 2016.-2018.

Strateški plan Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2016. - 2018. s prilozima.

Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova donijela je Pravilnik o nabavi roba i usluga male vrijednosti (bagatelna nabava), temeljem odredbi čl. 5. Poslovnika o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, te članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14). Takst Pravilnika u privitku.

Plan prijma na stručno osposobljavanje

Na temelju članka 3. stavka 3. Uredbe o uvjetima i načinu izbora osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u državnim tijelima ("Narodne novine", br. 100/2011) uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija (klasa 100-01/14-01/115, urbroj: 513-05-01-14-4, od 16. srpnja 2014.) i Ministarstva uprave (klasa: 112-02/14-01/65, urbroj: 515-04-01-02/4-14-4 od 09. lipnja 2014.) Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova utvrđuje Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2014. godinu (dokument u privitku).

Attachments:
Download this file (Plan Prijma na strucno osposobljavanje.doc)Plan prijma[ ]42 Kb

Strateški plan 2015. - 2017.

Strateški plan Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2015. - 2017. s prilozima.

Etički kodeks

Etički kodeks državnih službenika objavljen je u Narodnim novinama br. 49 od 3. svibnja 2006. godine.

Etičkim kodeksom državnih službenika uređuju se pravila dobrog ponašanja državnih službenika, utemeljena na Ustavu, ratificiranim i objavljenim međunarodnim ugovorima te zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske.

Opširnije...

Plan zapošljavanja

Ministarstvo financija dalo je suglasnost na Plan prijama u državnu službu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2012. godinu, dopisom Klasa: 402-04/12-02/1, Urbroj: 513-05-01/12-10, od 26. travnja 2012. godine.

Attachments:
Download this file (Plan prijama za 2012.pdf)Plan prijama za 2012.pdf[ ]132 Kb