sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica za Bjelovarsko-bilogorski radio o izmjenama zakona

bbrPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Bjelovarsko-bilogorski radio izmjene Zakona o ravnopravnosti spolova i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji sukladno svojim primjedbama koje je već iznijela u raspravama na Odboru za ravnopravnost spolova i Odboru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru. Naglasila je da je zadovoljna što je ministarstvo prihvatilo izmjenu čl. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova na način koji je predlagala, a u svrhu zaštite od viktimizacije osoba koje su upozorile javnost na slučaj diskriminacije ili sudjelovale u bilo kojem postupku vođenom povodom diskriminacije na osnovu spola.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Novi list o seksualnom uznemiravanju na radnom mjestu

sexualharassmentPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić osvrnula se za Novi list na pojavu seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu. Objasnila je što žrtve takvog uznemiravanja mogu poduzeti te na koji način institucija Pravobraniteljice provodi postupak po pritužbi. Navela je da se broj prijava seksualnog uznemiravanja povećava u zadnjih nekoliko godina što dokazuje da su žrtve osvještenije o svojim pravima i mehanizmima zaštite koji su im na raspolaganju. Glavni razlozi zbog kojih se neka osobe ne odlučuje na prijavljivanje seksualnog uznemiravanja ili uznemiravanja temeljem spola je procjena da joj neće biti pružena učinkovita pravna zaštita, kao i bojazan od osvete poslodavca.

Attachments:
Download this file (Glas Istre, 28.1.2017.pdf)Glas Istre, 28.1.2017.pdf[ ]2105 Kb
Download this file (Zadarski list, 28.1.2017.pdf)Zadarski list, 28.1.2017.pdf[ ]2156 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica dala intervju za Radio Istra

radioistraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju "Život žene" Radio Istre. Govorila je vezano za slučajeve nasilja u obitelji te predstavila regionalnu konferenciju o femicidu koju je organizirala krajem 2016. godine, o ravnopravnoj političkoj participaciji i zakonskoj obvezi poštivanja kvote od 40% podzastupljenog spola na kandidacijskim listama. Predstavila je tri EU projekta koja su podržana od strane programa Europske komisije, „Uklanjanje staklenog labirinta“ koji je završio prošle godine, „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena – usklađivanje profesionalnog i privatnog života“ koji je započeo, te treći posvećen problematici femicida. Pravobraniteljica je govorila i o viziji za 2017., a osvrnula  se i na prosvjede žena diljem svijeta protiv novoizabranog predsjednika SAD-a.

Intervju pravobraniteljice za TV Student

TVStudent17012017WEBPravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je intervju Televiziji Student vezano uz problematiku zaštite prava transrodnih osoba. Govorila je o zakonskim odredbama Zakona o suzbijanju diskriminacije, Zakona o državnim maticama te o Pravilniku o načinu prikupljanja medicinske dokumentacije te utvrđivanju uvjeta i pretpostavki za promjenu spola ili o životu u drugom rodnom identitetu.

Opširnije...

Izjava Pravobraniteljice za HINA-u

hinalogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je izjavu HINA-i vezano za slučaj obiteljskog nasilja u obitelji Lalovac o kojem su izvještavali mediji. Pravobraniteljica je istaknula kako nije zaprimila pritužbu u konkretnom slučaju od gđe Lalovac, niti ima službenu informaciju je li prijava podnesena nadležnim tijelima tj. policiji ili državnom odvjetništvu. U tom smislu vrlo je nezahvalno upuštati se u raspravu o konkretnom slučaju. Obzirom na činjenicu da je gđa. Lalovac putem medija iznijela optužbe o obiteljskom nasilju, njena tvrdnja je postala javna te stoga postoji obveza nadležnih tijela da postupe sukladno postojećem pravnom okviru o suzbijanju nasilja u obitelji. Tu prije svega valja ukazati na Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji koji precizno definira koje su obveze i ovlasti državnih tijela u takvim situacijama (policije i državnog odvjetništva). 

Opširnije...

Pravobraniteljica gostovala u Temi dana

TemadanawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je u Temi dana Hrvatske radiotelevizije vezano za optužbe o obiteljskom nasilju koje je protiv saborskog zastupnika Borisa Lalovca iznijela njegova supruga. Pravobraniteljica je govorila o postupanju državnog odvjetništva te predugog trajanja postupka od prijave, budući da slučajevi obiteljskog nasilja moraju biti procesuirani žurno.

Opširnije...

Varaždinske vijesti o manjim otpremninama ženama

varazdinskevijestiVaraždinske vijesti objavile su članak vezan za manje otpremnine koje su zaposlenice HŽ-a primale u odnosu na svoje muške kolege. U spor Mire L. protiv HŽ-a uključila se kao umješačica i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Za Varaždinske vijesti pravobraniteljica Višnja Ljubičić je istaknula kako sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova, Zakonu o radu te praksi Suda EU već godinama upozorava kako sustavi poticajnih otpremnina, koji znatno niži iznos otpremnine za žene pokušavaju opravdati njihovim pravom izbora odlaska u raniju redovnu mirovinu, predstavljaju diskriminaciju temeljem spola i da takva praksa predstavlja povredu jamstva plaće za jednak rad žena i muškaraca. Pravobraniteljica je u nekoliko navrata izdala upozorenje poslodavcima zbog slične prakse ograničavanja pristupa povoljnijim poticajnim otpremninama ženama.

Attachments:
Download this file (Varaždinske vijesti, 10.1.2017.pdf)Varaždinske vijesti, 10.1.2017.pdf[ ]1419 Kb

Priopćenje o kampanji „Želim živjeti“ inicijative ProLife.hr

logoprsmaliS obzirom na zaprimljenih 100-tinjak pritužbi građanki i građana vezanih uz aktivnosti inicijative ProLife.hr „ŽELIM ŽIVJETI“, Pravobraniteljica izražava stajalište o spornoj inicijativi, u svjetlu anti-diskriminacijskih odredbi Zakona o ravnopravnosti spolova, kroz javno priopćenje.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala izjavu za Glas Slavonije

gs-logoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Glas Slavonije podatak da je prema pregledu stanja FINA-e gotovo dvostruko više blokiranih muškaraca nego žena. Istaknula je da je iz navedenih statističkih podataka teško izvoditi čvrste zaključke o uzrocima ovako značajne razlike. Za takvu vrstu zaključka neophodno je preciznije empirijsko istraživanje pozadine navedenih statističkih brojki. Na primjer, iz dostavljenih podataka vidljivo je da nedostaje podatak o udjelima osoba jednog i drugog spola koji ne mogu ispuniti kreditne obveze u ukupnom broju osoba njihovog spola koje su stranka ugovornog kreditnog odnosa. 

Opširnije...

Pravobraniteljica gostovala na Mreža TV

tvmreza5122016Pravobraniteljica Višnja Ljubičić gostovala je u emisiji „Vježbanje demokracije“ na Mreža TV. Govorilo se o nasilju nad ženama, zaštitnim mjerama i mjerama opreza, sustavu skloništa, prevenciji i edukaciji stručnih osoba, preblagim kaznama za počinitelje, potrebi senzibilizacije onih koji rade sa žrtvama nasilja, rezultatima istraživanja Eurostata prema kojem čak 37% građana i građanki RH smatra da je silovanje opravdano u nekim situacijama, zabrinjavajućim rezultatima istraživanja o stavovima mladih prema nasilju, medijskom izvještavanju o nasilju koje potencira određene spolne stereotipe, kampanjama osvještavanja.

Primjedbe Pravobraniteljice na novi paket poreznih zakona

novi listPravobraniteljica Višnja Ljubičić komentirala je za Novi list činjenicu da prema novom paketu poreznih zakona porezne olakšice se odnose samo na bračne, a ne i na izvanbračne partnere. Na primjer, prema Zakonu o porezu na dohodak, dohodak nastao promjenom vlasništva nekretnina i imovinskih prava ne oporezuje se ako je promjena izvršena između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji, te razvedenih bračnih drugova. Izvanbračne zajednice u toj olakšici se ne spominju.

Opširnije...

Pravobraniteljica na N1 TV

N1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Republike Srbije, Brankica Janković i direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Samra Filipović-Hadžiabdić sudjelovale su danas u regionalnoj emisiji TV N1 vezano za obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početak svjetske kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ koja traje do 10. prosinca - Međunarodnog dana ljudskih prava. Razgovaralo se o trenutačnom stanju u regiji kada je riječ o nasilju nad ženama i što se čini u cilju prevencije.

Opširnije...

O nasilju nad ženama za Radio Korčulu

radiokorculaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju Radio Korčuli za emisiju „K' o žena“. Pravobraniteljica je objasnila pojam femicida vezano za regionalnu konferenciju „Femicid Watch“ koju je jučer organizirala sa srodnim institucijama iz regije na inicijativu specijalne izvjestiteljice UN-a, dr. Dubravke Šimonović za osnivanjem jednog opservatorijskog tijela, bilo državnog, bilo neovisnog kao što su pravobraniteljstva, bilo nevladinog sektora, ili umreženosti više tijela, koje bi pratilo pojavnost ubojstava žena, razloge, motive, sredstva izvršenja, odnos žrtve sa nasilnikom i sl. te analiziralo iz rodnog aspekta i objavljivalo prikupljene podatke. Predstavila je sudionice konferencije te napomenula kako su izlaganja pokazala sličnosti na razini regije kada se radi o propustima institucija u slučajevima nasilja nad ženama, odnosno femicida.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji "Otvoreno" o nasilju nad ženama

Otvoreno webPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je u emisiji „Otvoreno“ na Hrvatskoj radioteleviziji. Tema emisije bila su učestala ubojstva žena od strane njihovih supružnika ili sadašnjih i bivših partnera, kao što su nedavni slučajevi u Varaždinu, Karlovcu, Našicama, Sesvetama, Splitu i Međimurju.

Opširnije...

Pravobraniteljica javno komentirala sve češća ubojstva žena

ubojstva zenaPovodom najnovijeg ubojstva i samoubojstva u Varaždinu, pravobraniteljica Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list sve češća ubojstva žena od strane njihovih supruga, odnosno sadašnjih ili bivših partnera. Napomenula je kako je najčešće riječ o ubojstvu vatrenim oružjem za koje postoji sumnja da je u ilegalnom vlasništvu. Ono što treba uvijek imati na umu je to da je nasilje nad ženama najčešće prisutno dulje i vrlo često su s njim već upoznate nadležne institucije. Međutim, nasilnici se često ‘izvlače’ uglavnom bez zatvora i/ili s blagim, isključivo novčanim kaznama. Stoga uporno upozoravamo nadležne institucije na uzroke porasta nasilja nad ženama, kao i na porasta broja ubojstava žena koja su počinili njima bliski muškarci. 

Opširnije...