sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Izjava za TV emisiju "Normalan život"

HRTNormalanzivotPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je telefonskim putem u TV emisiji "Normalan život" koja je emitirana na HTV-u 31. ožujka 2012. Tema emisije pod nazivom "Kad žena voli ženu" bila je  društvena klima te problemi s kojima se susreću osobe homoseksualne spolne orijentacije, njihova obitelj i prijatelji. Pravobraniteljica je govorila o još uvijek prisutnoj diskriminaciji temeljem spolne orijentaciji i neophodnosti edukacije odgovornih za prepoznavanje diskriminacije tim temeljem. Emisija se može pogledati preko linka Televizija na zahtjev na stranicama HRT-a.

Priopćenje povodom članka "Zastupnici izabrali svoju Miss Sabora"

Iako su u području politike žene i dalje znatno podzastupljene, iako je nedavno u Hrvatski sabor izabrano tek 20% žena, iako se čak dvije trećine političkih stranaka nije držalo propisane kvote prilikom slaganja kandidacijskih listi za parlamentarne izbore 4. prosinca 2011., iako su u predizbornoj kampanji žene bile intervjuirane tri puta manje od muškaraca, iako u svojim izvješćima o radu pravobraniteljica za ravnopravnost spolova već godinama upozorava na seksizam i stereotipni način odnosa prema ženama u politici, i dalje svjedočimo praksi kojom se ravnopravno sudjelovanje žena u politici nastoji omalovažiti isticanjem ili komentiranjem njihovog izgleda.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji "Indeks" HRT-a

HTVindeks7ozujka2012Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu o položaju žena u obrazovanju i na tržištu rada te najčešćim oblicima diskriminacije temeljem spola za emisiju o obrazovanju "Indeks" koja je emitirana 7. ožujka 2012.

Emisija je dostupna na linku televizija na zahtjev HRT-a.

Pravobraniteljica komentira stanje na tržištu rada

marketPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Vjesnik  položaj žena na tržištu rada, sudsku praksu vezano za antidiskriminacijske tužbe te jaz u plaćama između žena i muškaraca. Cjeloviti tekst s komentarima objavljen je u tiskanom izdanju Vjesnika pod naslovom "Diskriminacija na tržištu rada: ni deset posto žena na rukovodećim položajima". Na Internet stranicama Vjesnika dio komentara djelomično je objavljen u članku: "U privatnom poduzetništvu tri puta manje žena nego muškaraca", Vjesnik, 28. veljače 2012.

Attachments:
Download this file (Vjesnik28veljace2012.pdf)Vjesnik28veljace2012.pdf[ ]325 Kb

Priopćenje povodom komentara ministra gospodarstva upućenog ministrici okoliša

Budući da su političari, pa tako i članovi i članice Vlade, javne osobe koje su svojim djelovanjem, ponašanjem i izjavama neprekidno pred očima javnosti te da rade posao kojim, pored ostalih dužnosti, postavljaju i standarde ponašanja i javnog komuniciranja sukladno zakonima i politikama donesenim u Hrvatskom saboru, njihova je odgovornost za ono što govore i rade veća.

Opširnije...

Izjava povodom ponašanja policajaca na slučajeve obiteljskog nasilja

Povodom svjedočanstva policajke o reagiranjima kolega policajaca na slučaj obiteljskog nasilja i članka koji je vezano za to izašao u Jutarnjem listu pod naslovom "Moji kolege policajci štite muškarce koji tuku svoje žene" (7. veljače 2012.), pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je komentar koraka koji se poduzimaju kako bi se stalo na kraj takvom neželjenom ponašanju. Komentar pravobraniteljice u privitku.

Intervju za Libelu

intervjumalaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić dala je intervju novinarki portala Libela Barbari Matejčić vezano za svoj izbor, prioritete budućeg rada, pritužbe građana i građanki koje zaprima, ulozi Ureda kao umješača u sudske sporove, ulozi pravobraniteljskih ureda i njihovom skorom spajanju, političkoj zastupljenosti žena i kvotama, diskriminaciji na tržištu rada.

 

Cijeli intervju pod naslovom "Svi poslodavci koji diskriminiraju će biti kažnjeni"

 

Opširnije...

Intervju s pravobraniteljicom u Slobodnoj Dalmaciji

Slobodna Dalmacija objavila je intervju s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić koji je vrlo profesionalno vodila novinarka Branka Žužić i tekst intervjua dostavila na autorizaciju. Autorizirani tekst prilikom objave nije mijenjan. Međutim, intervju je objavljen pod neautoriziranim naslovom "Jadranka Kosor je oslabila položaj žena u Hrvatskoj". Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova pravobraniteljica nije ovlaštena ulaziti u ocjenu rada političara ili političarki kao pojedinaca i pojedinki, već pratiti provedbu i primjenu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa vezanih uz područje ravnopravnosti spolova.

Opširnije...

Javno upozorenje povodom nejednakog pristupa tržišnoj usluzi

Potaknuta nizom promidžbenih poruka o uslugama organizirane proslave dočeka Nove godine koje se ovih dana mogu vidjeti i čuti u javnosti, a kojima se reklamira jeftinija cijena ulaznice na takve proslave za žene, Pravobraniteljica je našla potrebnim ovim putem upozoriti organizatore takvih proslava kako ovakav način određivanja cijene konkretne usluge predstavlja izravnu diskriminaciju temeljem spola u pogledu pristupa tržišnim uslugama, a koja je zabranjena čl. 7. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova odnosno čl. 2. st. 1. i čl. 8. tč. 8. Zakona o suzbijanju diskriminacije.

Opširnije...

Radio Slavonija o tribini "Položaj žena s invaliditetom"

Radio Slavonija popratio je tribinu koju su pod nazivom "Položaj žena s invaliditetom u Republici Hrvatskoj" 6. prosinca 2011. zajednički organizirali Ured pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Cilj tribine je bio senzibiliziranje javnosti o sposobnostima i mogućnostima žena s invaliditetom koje su često dvostruko diskriminirane, i na osnovu svog spola i svog invaliditeta te se nalaze u neravnopravnom položaju u odnosu na muškarce i žene bez invaliditeta, kao i na muškarce s invaliditetom.

Radio Slavonija, 7. prosinca 2011.

Javno priopćenje povodom homofobnih izjava u predizbornoj kampanji

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova smatra neophodnim javno reagirati na homofobne izjave pojedinih sudionika političke kampanje koja je ušla u svoju završnu fazu. Pravobraniteljica je svjesna kako u tijeku političke kampanje politički govor često postaje oštriji, a ponekad prelazi i granice uobičajene pristojnosti. Stoga Pravobraniteljica upozorava kako sudjelovanje na političkoj sceni ne uživa bezrezervnu zaštitu ustavnog načela slobode izražavanja.

Opširnije...

Izjava povodom izbacivanja bogoslova iz riječkog sjemeništa

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić dala je izjavu za Novi list vezano za vijest o izbacivanju bogoslova iz riječkog sjemeništa zbog uhođenja i homoseksualnosti u kojoj je naglasila kako Zakon o suzbijanju diskriminacije načelno dopušta religijskim organizacijama i udrugama da iz svog članstva isključuju osobe čiji stavovi i životni stil krše važna etičko-religijska uvjerenja i odrednice organizacija i u tom smislu, načelno gledajući, isključivanje homoseksualnih osoba iz života i djelovanja sjemeništa ulazi u opseg izuzetka od zabrane diskriminacije. No zakon propisuje kako bilo koja iznimka od zabrane diskriminacije mora biti razmjerna cilju kojem služi, zbog čega bi u konkretnom slučaju moglo doći do određene dileme. Bogoslovija je do informacija o seksualnoj orijentaciji diskriminiranih osoba došla na način čija zakonitost bi mogla biti upitna. Bilo koja odluka koja bi se temeljila na informacijama stečenim na nezakonit način bila bi vrlo problematična.

Opširnije...

Javno priopćenje povodom predstojećih parlamentarnih izbora

Povodm skorašnjih parlamentarnih izbora, pravobraniteljica je izdala javno priopćenje te uputila istovjetni dopis na adrese svih registriranih političkih stranaka u RH:

U svjetlu skorašnjih parlamentarnih izbora  p o d s j e ć a m  da obveza poštivanja načela uravnotežene zastupljenosti obvezuje sve sudionike političkih izbora od dana stupanja Zakona o ravnopravnosti spolova na snagu. Zakon je uravnoteženost definirao kao sudjelovanje osoba oba spola pri kojem zastupljenost jednog spola ne pada ispod 40%.

Na zadnjim parlamentarnim izborima iz 2007. godine niti jedna politička stranka odnosno nezavisna lista nije osigurala uravnoteženu zastupljenost žena na izbornim listama zbog čega je u Hrvatski sabor izabrano poražavajućih 20.9% žena. Time se Republika Hrvatska stavila uz bok EU članicama s najnižom zastupljenošću žena u nacionalnom parlamentu.  Na 258 izborne liste žene su bile zastupljene tek sa 29.9% kandidatkinja, a posebno je zabrinjavajući podatak kako su tek 3 liste zadovoljile zakonsku obvezu razmjerne zastupljenosti spolova. Ako se u obzir uzmu nositeljska mjesta, situacija je još gora: od 258 nositeljskih mjesta, žene su zauzele tek 14.2%.

S obzirom na navedene poražavajuće podatke o podzastupljenosti žena na izbornim listama korisno je naglasiti kako u ovim parlamentarnim izborima političke stranke još uvijek same odlučuju o načinu na koji će osigurati uravnoteženu zastupljenost. No, od sljedećeg izbornog ciklusa političke strane imati će izričitu zakonsku obvezu izraditi i implementirati sustav pozitivnih mjera temeljenih na spolno uvjetovanim preferencama kojima će osigurati sudjelovanje žena na izbornim listama razmjerno njihovom udjelu u stanovništvu.

U članicama Europske Unije postoji jasan trend uvođenja zakonskih (Belgija, Francuska, Portugal, Slovenija, Španjolska) ili dobrovoljnih (Austrija, Češka Republika, Njemačka, Grčka, Mađarska, Italija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Rumunjska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo) pozitivnih mjera kako bi se osigurala uravnotežena zastupljenost žena u političkim predstavničkim tijelima.

Stoga, u svjetlu navedenih činjenica, a koristeći svoje ovlasti iz čl. 22. i čl. 23. Zakona o ravnopravnosti spolova, uputila sam svim registriranim strankama preporuku da u nadolazećim parlamentarnim izborima prihvate postojeći europski trend te izrade sustav dobrovoljnih pozitivnih mjera kojima će osigurati stvarnu provedbu zakonske obveze poštivanja  načela uravnotežene zastupljenosti spolova na izbornim listama. Smatram kako bi za hrvatski izborni kontekst bio posebno koristan model pozitivnih mjera kojim se jamči:

1) najmanje 40% osoba jednog spola na izbornoj listi
2) par-nepar raspored žena i muškaraca na izbornoj listi, a posebno u prvih 20 mjesta na listi.

Jer, politički sustav koji ženama i muškarcima ne jamči stvarnu jednakost u mogućnosti sudjelovanja u postupcima političkog odlučivanja ne zadovoljava temeljne postavke demokratskog političkog uređenja.

Javno priopćenje povodom nasilja za vrijeme Split Pride-a 11. lipnja 2011.

Smatram da je ove subote u Splitu onemogućeno ustavno pravo na slobodu javnog okupljanja, udruživanja i izražavanja što je nedopustivo, i trebalo bi  itekako zabrinuti izvršnu vlast. Osnovna ljudska prava zapisana u Ustavu Republike Hrvatske zagarantirana su svim osobama. Povorka ponosa LGBT osoba ili Split Pride je nenasilni događaj čiji je cilj osvijestiti javnost o postojanju i pravima osoba drugačije seksualne orijentacije.

Opširnije...

Javno priopćenje povodom nasilničkog napada na transrodnu osobu

Oštro osuđujem kukavički nasilnički napad počinjen nad Adnanom Buljubašićem, transrodnom osobom, koji se dogodio 8. travnja 2011. u Koprivnici kada su ga, prema pisanju medija, dvojica muškaraca zaskočila s leđa, vrijeđala, udarila u potiljak i bacila na tlo gdje su ga nastavili udarati.

Opširnije...