sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Izjava pravobraniteljice za RTL Vijesti

rtl1511Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova dala je izjavu za RTL Vijesti vezano za očitovanje Ustavnog suda o referendumu kojim će se odlučivati hoće li odredba da je brak životna zajednica muškarca i žene ući u Ustav. Iako je Ustavni sud priopćio da nema ustavnih prepreka za održavanje referenduma, pravorijek je ipak svim političkim strankama uputio jasnu poruku da bez obzira na ishod referenduma prava istospolnih zajednica ne smiju biti osporena.

Opširnije...

Intervju za Radio Slavoniju

radioslavonijaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Radio Slavoniju vezano za
točke dnevnog reda 20. sjednice Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora održane 12. studenog 2013. Pravobraniteljica je izložila svoje primjedbe na Izvješće o radu Vijeća za elektroničke medije za 2012. i Izvješće o radu Državnog odvjetništva za 2012. koje je iznijela i na sjednici Odbora, te ponovila svoje stajalište vezano za referendumsko pitanje o uvođenju definicije braka kao zajednice žene i muškarca u Ustav RH.

Opširnije...

Pravobraniteljica na CITY RADIJU o obrazovanju

cityportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić govorila je u emisiji Ravnopravnost u različitostima City radija o položaju žena u hrvatskom obrazovnom sustavu, o obrazovnim sadržajima koji ne uključuju u dovoljnoj mjeri sadržaje vezane za pitanja ravnopravnosti spolova, o rezultatima analiza udžbenika hrvatskog jezika i književnosti, povijesti, etike i vjeronauka koje je provela njezina institucija, o patrijarhalnom odgoju koji može utjecati na mogućnosti jednakog obrazovanja djevojaka i mladića, kao što su na primjer ruralne sredine, pripadnici/e romske kulture ili okruženja u kojima su teški egzistencijalni problemi.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji "Izvan okvira" HR1

izvanokviraPovodom održavanja radionice o trgovanju ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja koju je 6. studenog 2013. organizirala udruga CESI u Krapini, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za emisiju o obrazovanju "Izvan okvira" Hrvatskog radija 1, koja je emitirana 12. studenog 2013. U izjavi je govorila o ulozi institucije pravobraniteljice u kampanji "Dvije djevojčice", o potrebi osvještavanja javnosti, pogotovo mladih ljudi o opasnostima i suptilnim načinima na koje trgovci ljudima vrbuju nove žrtve, poigravajući se njihovim osjećajima, empatijom i dobrom vjerom.

Opširnije...

Intervju pravobraniteljice za City Radio o ravnopravnost spolova u obitelji

cityportalCity Radio emitirao je emisiju „Ravnopravnost u različitostima“ u kojoj je gostovala pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić na temu ravnopravnosti spolova u obitelji. Pravobraniteljica je govorila o tome što znači i kakav je zakonodavni okvir koji regulira ravnopravnost spolova u obitelji, zbog čega je značajna za društvo u cjelini, u kojim područjima se primjećuje diskriminacija očeva, u kolikoj mjeri očevi participiraju u ravnopravnoj podjeli brige za djecu i dom, stereotipnim ulogama „očeva kao hranitelja“ i „majki kao kućanica“, što je svrha usklađivanja poslovnog i privatnog života, kakav je sadržaj i spolna struktura pritužbi upućenih Pravobraniteljici vezano za ravnopravnost roditelja u području roditeljske skrbi, u kojim institucijama su najčešće prisutni stereotipi u području roditeljske skrbi, što Pravobraniteljica poduzima u cilju poboljšanja postojeće situacije i koje su njezine preporuke.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala izjavu za Radio Hrvatsko Zagorje Krapina

RHZKPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Radio Hrvatsko Zagorje Krapina vezano za problematiku trgovanja ženama u svrhu seksualnog iskorištavanja. Naglasila je da se radi o vrlo profitabilnoj grani kriminala koja je danas u svijetu treća po profitu iza trgovine oružjem i drogom te da je od velike važnosti educirati i mlade, ali i nastavnike i nastavnice i javnost općenito o načinima na koje danas „trgovci“ ljudima djeluju. Najčešći i ne uvijek na prvi pogled prepoznatljivi način je zadobivanje, a onda izigravanje povjerenja svojih žrtava. Stoga je neophodno upoznati javnost, a mlade pogotovo, s onima kojima se mogu obratiti i prije, a pogotovo ako postanu žrtve trgovanja ljudima, a to su policija, udruge ili skloništa.

Pravobraniteljica u emisiji HRT-a Studio 4

Studio46studenogPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je zajedno s Linom Zonjićem, predstavnikom građanske inicijative „U ime obitelji“, u emisiji Studio 4 HRT-a, vezano za referendumsko pitanje da se u Ustav unese odredba o braku kao zajednici muškarca i žene. Pravobraniteljica je ponovila zbog čega smatra da bi Ustavnom sudu trebalo uputiti referendumsko pitanje na ocjenu ustavnosti istoga,  a koje je iznijela u priopćenju od 5. studenog. Emisija dostupna na stranicama HRT-a.

Zajedničko priopćenje pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova

povodom referenduma o ustavnoj definiciji braka

Slijedom prijašnjih reakcija naših ureda o raspisivanju referenduma o ustavnoj definiciji braka, držimo važnim javno iznijeti zajednički stav pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za ravnopravnost spolova o ovome pitanju.

Pučka pravobraniteljica i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ističu kako prijedlog referendumskog pitanja jest protivan članku 14. kojim se zabranjuje diskriminacija te članku 3. Ustava kojim je propisano da je jednakost (zajedno s nacionalnom ravnopravnošću i ravnopravnosti spolova te poštivanjem prava čovjeka) jedna od najviših vrednota ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Odredba u Ustavu kojom bi se brak definirao kao zajednica žene i muškarca, predstavljala bi dovođenje izvanbračnih i istospolnih zajednica u nepovoljniji položaj.

Opširnije...

Pravobraniteljica na CITY RADIJU o ženama u medijima

cityportalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za City Radio na temu „Žene u medijima“. Govorila je o razlozima zbog kojih njezina institucija prati medije te načinu na koji to radi, o utjecaju medija, pa samim time i odgovornosti koju mediji imaju, a koja je prepoznata nacionalnim i međunarodnim zakonima i propisima koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa i seksizma iz medijskih sadržaja.

Opširnije...

Intervju s pravobraniteljicom za njemačke medije

PRSintervju24listopad2013Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju novinarki Caroline Ausserer iz Berlina koja za njemačke medije izvještava s ILGA-Europe konferencije. Pravobraniteljica je govorila o  važećem Zakonu o istospolnim zajednicama te o donošenju novog Zakona o životnom partnerstvu, u izradu kojeg je uključena,  o prisutnosti govora mržnje i homofobije u javnom prostoru, o pravima transrodnih osoba i svojoj pro-aktivnoj ulozi u zaštiti njihovih prava te općenito o položaju LGBT osoba i svojim aktivnostima u njihovoj zaštiti od diskriminacije temeljem spolne orijentacije.

Attachments:
Download this file (Prijevod_na_hrvatski.doc)Prijevod_na_hrvatski.doc[ ]33 Kb
Download this file (Wir sind Familie.pdf)Wir sind Familie.pdf[ ]265 Kb
Download this file (WOZ_Artikel 71113.pdf)WOZ_Artikel 71113.pdf[ ]171 Kb

Mišljenje pravobraniteljice o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku

ZKPPovodom današnje rasprave u Hrvatskom saboru, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić objavljuje mišljenje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku koje je uputila i Ministarstvu pravosuđa.

Uvidom u nacrt prijedloga Zakona o kaznenom postupku utvrdila sam kako je zakonodavac posvetio posebnu pažnju zaštiti, odnosno definiranju i proširivanju prava žrtava, odnosno osoba oštećenih kaznenim dijelom u okviru kaznenog postupka. Posebno je pohvalna namjera zakonodavca da onemogući sporazum o okončanju kaznenog postupka pokrenutog radi kaznenog djela protiv spolne slobode postignut između suda, državnog odvjetnika i branitelja, a bez prethodne suglasnosti žrtve tog kaznenog djela.

Opširnije...

Izjava pravobraniteljice za Večernji list

VecernjiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Večernji list vezano za Prijedlog Zakona o životnom partnerstvu. Napomenula je da je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova zastupljena u radnoj skupini koja radi na izradi novog zakonskog okvira kojim bi se uredio položaj istospolnih zajednica, odnosno životnih partnerstva u Hrvatskoj, te da stoga nije u poziciji komentirati prijedlog nacrta Zakona o životnom partnerstvu jer je postupak definiranja njegovih konkretnih odredbi još uvijek u tijeku. Međutim, uputila je na određene činjenice na koje je već ukazivala tijekom rasprave o prijedlogu Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji.

Opširnije...

Stajalište pravobraniteljice o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

minsocpollogoInstitucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova odazvala se javnoj raspravi o Nacrtu prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi koja je održana u prostorima Ministarstva socijalne politike i mladih, a u kojoj je sudjelovala predstavnica institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, stručna savjetnica Martina Krnić Piktija. Nakon uvodnog izlaganja ministrice Milanke Opačić, Nacrt zakona je ukratko prezentirala voditeljica radne skupine, Ana Butković, nakon čega je uslijedila rasprava. Predstavnica Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova ukratko je ponovila prijedloge koje je institucija Pravobraniteljice, kao članica radne skupine, iznosila na dosadašnjim sastancima radne skupine.

Opširnije...

Pravobraniteljica ukazala na diskriminacijsko postupanje ljekarne

ljekarnaNakon provedenog ispitnog postupka vezano uz slučaj odbijanja ljekarne da izda kontracepcijsko sredstvo propisano liječničkim receptom, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je ustanovila kako u konkretnom slučaju ljekarna ne može kao kolektiv koristiti pravo priziva savjesti jer pravo priziva je individualno, osobno pravo svakog magistra/e farmacije, te se stoga u ljekarni mora organizirati rad na način da bude zaposlen/a barem jedan/na djelatnik/ica koji se u svom radu neće pozivati na priziv savjesti.

Opširnije...

Pojave diskriminacije temeljem spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa u 2012.

Izvjesce2012Tijekom 2012., institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radila je na ukupno 317 slučajeva diskriminacije, od čega 270 pritužbi građana/ki i 37 inicijativa pravobraniteljice, a odnosili su se na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa, rodnog identiteta i spolne orijentacije u odnosu na osobe ili skupine osoba. U 1.057 predmeta pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pratila je provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova. U 2012. povećao se broj pritužbi kao i broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica utvrdila diskriminaciju, 82 slučaja u odnosu na 76 u 2011. Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,5%) i u najvećem broju se radi o ženama (75,1%).

Opširnije...