sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica dala intervju za emisiju "Život žene" Radio Istre

radioistraPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju „Život žene“ Radio Istre vezano za spolne stereotipe, zastupljenost žena na upravljačkim pozicijama te jaz u plaćama. Naglasila je kako su spolni stereotipi i seksizam prepreka u postizanju pune ravnopravnosti spolova jer jačaju i šire diskriminirajući odnos prema spolovima. Spolni stereotipi o ženi kao osobi koja je primarno i isključivo odgovorna za odgoj djece utječu i na njezin položaj na tržištu rada i to ne samo u odnosu na karijeru, već i na samu zapošljivost i zapošljavanje u kojima važan faktor čine manjak javnih servisa poput jaslica, vrtića, domova, neusuglašenost radnog vremena takvih servisa sa radnim vremenom roditelja, vrlo slabo korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta od strane očeva i dr.

Opširnije...

Pravobraniteljica o obiteljskom nasilju u Glasu Slavonije

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu Glasu Slavonije o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju. Istaknula je nužnost i značaj sankcioniranja svih oblika obiteljskog nasilja, a posebno ekonomskog i psihičkog koje se u praksi teže prepoznaje, a time i sankcionira. Sankcije mogu poslati nasilnicima poruku da obiteljsko nasilje nije njihova „privatna stvar“, nego da je društveno nedopušteno i neprihvatljivo ponašanje. Značajnu ulogu u rješavanju problema obiteljskog nasilja ima i samo društvo, odnosno društvena osuda svih oblika nasilja, posebno obiteljskog. U članku se navodi i opis slučaja iz prakse institucije Pravobraniteljice.

Pravobraniteljica o obiteljskom nasilju u Glasu Slavonije

nasiljePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu Glasu Slavonije o nasilju nad ženama i obiteljskom nasilju. Istaknula je nužnost i značaj sankcioniranja svih oblika obiteljskog nasilja, a posebno ekonomskog i psihičkog koje se u praksi teže prepoznaje, a time i sankcionira. Sankcije mogu poslati nasilnicima poruku da obiteljsko nasilje nije njihova „privatna stvar“, nego da je društveno nedopušteno i neprihvatljivo ponašanje. Značajnu ulogu u rješavanju problema obiteljskog nasilja ima i samo društvo, odnosno društvena osuda svih oblika nasilja, posebno obiteljskog. U članku se navodi i opis slučaja iz prakse institucije Pravobraniteljice. Link na članak >>

Opširnije...

Donesen Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu

Zakon o žrtvama silovanja u ratuHrvatski sabor danas je sa 86 glasova „za“ i 3 „suzdržana“ donio Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja u Domovinskom ratu. Pravobraniteljica je aktivno sudjelovala u radu Radne skupine oformljene pri Ministarstvu branitelja koja je izrađivala Zakon te smatra da će on doprinijeti kvalitetnoj zaštiti prava žrtava silovanja u ratu koje predstavlja ratni zločin.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala intervju CROL LGBT news portalu

Medjunarodni dan borbe protiv homofobije webU svom intervjuu, povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, naglasila je kako Hrvatska svoj zakonodavni napredak po pitanju zaštite LGBT osoba u idućem razdoblju treba i mora opravdati u potpunom oživotvorenju zakona u praksi.

Pravobraniteljica Ljubičić: 'LGBT građani i građanke te njihove obitelji čine jednako vrijedan dio ovog društva', CROL portal, 18. 05. 2015.

Delegaciji Odbora za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta predstavljen švedski model borbe protiv prostitucije

prostitutionDelegacija Odbora za ravnopravnost spolova Europskog parlamenta boravila je u Stockholmu gdje je delegaciji predstavljen švedski model borbe protiv prostitucije u usporedbi sa modelima drugih zemalja. Švedska je, naime, 1999. usvojila Zakon o kupovini seksualnih usluga koji kriminalizira samo kupca usluga, a ne i prodavatelja/icu. Model Ovim pristupom smanjena je učestalost ulične prostitucije za 60% te je došlo do značajnog smanjenja povezanih Vrsta kriminala poput trgovine ljudima, pranja novca, nasilja i slično.

Attachments:
Download this file (Glas Slavonije 14.05.2015.pdf)Glas Slavonije 14.05.2015.pdf[ ]457 Kb
Opširnije...

Stajalište pravobraniteljice vezano za dostupnost kontraceptivnom sredstvu ellaOne

logoprsmaliOdluka Europske unije o  stavljanju u slobodnu prodaju ellaOne temelji se na dopuni i izmjeni  Uredbe EZ br. 726/2004 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije, i donijeta je 07. siječnja 2015. Uredba EZ br. 726/2004 Europskog parlamenta uređuje stavljanje pod nadzor prodaju i uporabu medicinskih preparata (lijekova), kako za odrasle, tako i za maloljetne osobe, uključujući  i njene izmjene i dopune. Direktiva Vijeća 2004/113/EZ od 13. prosinca 2004. o provedbi načela jednakog postupanja prema muškarcima i ženama u pristupu i nabavi robe, odnosno pružanju usluga, zabranjuje bilo kakav oblik nepovoljnog postupanja u pogledu pristupa proizvoda i usluga koje se legalno nalaze na tržištu država članica EU, uvjetovan spolom osobe.

Opširnije...

Pravobraniteljica o položaju žena na tržištu rada za Z1

PRSZ1 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju televiziji Z1 za emisiju „Ravnopravne“ u kojem je govorila o položaju žena na tržištu rada, o tome postoje li jednake startne pozicije, kakav je odnos prema trudnicama, odnosno ženama koje su nedavno rodile, o usklađivanju privatnih i poslovnih obaveza te o usporedbi sa EU. Pravobraniteljica je također predstavila rezultate trećeg kvalitativnog istraživanja o percepciji poslodavaca/ki o koristima rodno uravnoteženog ekonomskog odlučivanja koje je provedeno u sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“, a prikazan je i video spot koji je Pravobraniteljica snimila u sklopu projekta.

Pravobraniteljica gostovala u emisiji Hrvatska uživo

HUZ10032015Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je danas u emisiji HTV 1 "Hrvatska uživo" u kojoj je ukratko predstavila Progress-projekt za uravnoteženu rodnu zastupljenost na rukovodećim pozicijama pod nazivom "Uklanjanje staklenog labirinta", a koji provodi sa projektnim partnerima. Pravobraniteljica je ponovila i neke od rezultata istraživanja o percepciji poslodavaca o rodno uravnoteženom ekonomskom odlučivanju koje je danas predstavila poslodavcima/kama. 

Opširnije...

Intervju za Radio Otočac

RadiootocacPovodom Međunarodnog dana žena, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za emisiju „Gackom zajedno“. Govorila je tome što je do sada učinjeno u području zaštite i promicanja ravnopravnosti žena i muškaraca na raznim područjima javnog i privatnog života, naglasila da je donesen zakonodavni, institucionalni i organizacijski okvir, ali da još mnogo ostaje za učiniti u provedbi (žene su i dalje značajno podzastupljene na mjestima odlučivanja, i dalje su dvostruko opterećene, i dalje su u velikoj većini (75-90%) žrtve nasilja u obitelji koje je prepoznato kao rodno uvjetovano nasilje, i dalje je zabrinjavajući broj spolno uznemiravan na radnom mjestu, i dalje zauzimaju manje od trećine medijskog prostora i to uglavnom u području zabave.

Opširnije...

Povodom Međunarodnog dana žena intervju pravobraniteljice za portal CroL

crollogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za CroL, LGBT news portal vezano za aktualno stanje ljudskih prava žena u RH 107 godina nakon što je 15.000 tekstilnih radnica u New Yorku zatražilo kraće radno vrijeme, veću plaću, pravo glasa i zabranu rada djece. Pravobraniteljica je naglasila da su žene u većini zemalja dobile pravo glasa, radno vrijeme je kraće i zabranjen je rad djece, ali da i dalje nisu riješeni brojni problemi vezani upravo za položaj žena na tržištu rada, ali i dvostruku opterećenost žena koje rade i koje i dalje snose najveći dio odgovornosti oko brige za obitelj i djecu.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Glas Slavonije o položaju žena na tržištu rada

GlasSlavonije08032015Povodom Međunarodnog dana žena, Glas Slavonije je objavio intervju s pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Višnjom Ljubičić vezano za položaj žena na tržištu rada. Pravobraniteljica je upozorila na rodno uvjetovanu segregaciju na tržištu rada koja je usko vezana uz jaz u plaćama  između muškaraca i žena. Žene u RH zarađuju u prosjeku 10% manje od muškaraca što se kasnije odražava i na manjim mirovinama. 60,8% svih pritužbi na diskriminaciju temeljem spola koje građani i građanke upućuju Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova odnosi se na područje rada i zapošljavanja, uključujući i pritužbe vezane za socijalnu sigurnost, a pritužbe radi uznemiravanja kao oblika spolne diskriminacije i dalje čine najveći dio u pojedinačnim pritužbama (45,7% svih pritužbi iz ovog područja).

Opširnije...

Pravobraniteljica o tržištu rada za Zadarski list

Zadarski08032015Povodom Međunarodnog dana žena, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Zadarski list vezano za položaj žena i muškaraca na tržištu rada,  još uvijek veći udio žena u broju nezaposlenih (53,4%), vrlo nisku zaposlenost žena iznad 50 godine života, pritužbe na uznemiravanje i spolno uznemiravanje na radnom mjestu, položaj trudnica i žena koje se po završetku rodiljnog dopusta vraćaju na svoje radno mjesto, jaz u plaćama.

Attachments:
Download this file (Zadarski list - 08. ožujka 2015.pdf)Zadarski list - 08. ožujka 2015.pdf[Borba za prava žena i dalje je potrebna]714 Kb

Intervju za Novosti o nasilju u obitelji

novostiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za Novosti na temu nasilja u obitelji. Govorila je o zakonodavnom okviru reguliranja i sankcioniranja nasilja u obitelji, međuresornoj suradnji kao jednom od ciljeva Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje 2011. do 2016.“, pritužbama građana i građanki na nepostupanje nadležnih institucija, prije svega policije i centara za socijalnu skrb, kao i njihovu nekoordiniranost u radu, jednaki pristup žrtvi i nasilniku u određenom broju slučajeva, provedbi Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, nedostatnom financiranju skloništa i savjetovališta koje vode organizacije civilnog društva te korijenima nasilja u obitelji. Link na članak >>

Attachments:
Download this file (Novosti, 6. ožujka 2015.pdf)Novosti, 6. ožujka 2015.pdf[Stop nasilju unutar četiri zida]688 Kb

Pravobraniteljica u emisiji Dossier Europa HR 1

Dossier Europa 5032015Pravobraniteljica za ravnopravnost Višnja Ljubičić i predsjednica Odbora za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora Nansi Tirelli gostovale su u emisiji HR 1 Dossier Europa. Razgovaralo se o položaju žena na tržištu rada, jazu u plaćama, kvotama usmjerenima ka osiguranju ravnopravne zastupljenosti žena u politici i gospodarstvu te usporedbi stanja u RH i drugim zemljama EU. Istaknuto je da u većini  zemalja EU žene su podzastupljene na pozicijama političkih i gospodarskih odluka, iako postoje razlike među pojedinim zemljama. Ukoliko će se nastaviti istim tempom provedbe zakonskih odluka i direktiva procijenjeno je da bi žene i muškarci se u plaćama izjednačili tek 2084 godine, odnosno da bi se dostigao cilj EK o 70% zaposlenosti žena trebat će još 30 godina.

Opširnije...