sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Policija postupila po preporukama Pravobraniteljice - u javno savjetovanje upućen novi Pravilnik o provedbi zaštitnih mjera žrtava nasilja u obitelji

KonvencijaPravobraniteljica pozdravlja izradu i upućivanje u javno savjetovanje tekst novog Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera zabrane približavanja, uznemiravanja ili uhođenja žrtve nasilja u obitelji i mjera udaljenja iz zajedničkog kućanstva, a koji je MUP nedavno stavio na javno savjetovanje. Prema MUP-u, novi Pravilnik bi trebao poboljšati zaštitu žrtava i dokinuti praksu koja je  dodatno viktimizirala žrtve bez da im se osiguravala učinkovita zaštita. Pravobraniteljica svakako drži vrlo pozitivnom ovu inicijativu MUP-a, no, napominje kako već čitav niz godina, što kroz svoja godišnja izvješća, što kroz upozorenja i preporuke koje su po pritužbama građana i građanki žrtava nasilja slana MUP-u, upozorava na niz problema vezanih uz provedbu starog, ali i dalje trenutno važećeg Pravilnika o načinu provedbe zaštitnih mjera koje su Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji stavljene u nadležnost policije, koji, sam po sebi, prema stajalištu Pravobraniteljice, nije sprječavao policiju da fokus sa žrtve prebace na počinitelja. 

Opširnije...

Komentar pravobraniteljice za Jutarnji list

jutarnjilistlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić komentirala je za Jutarnji list problematiku nasilja prema ženama i femicid. Istaknula je trend brutalizacije nasilja prema ženama koji iz sfere prekršajnog sve više seli u sferu kaznenog prava. Učinkoviti i pravovremeni društveni preventivni mehanizmi de-facto ne postoje, a policija i sudovi nisu u dovoljnoj mjeri rodno senzibilizirani za procesuiranje obiteljskog nasilja. Kazne koje sudovi izriču su preblage i rijetko zatvorske, mjere zaštite žrtava se rijetko izriču, a i dalje dolazi do dvostrukih uhićenja.

Opširnije...

Intervju za Novi radio Đakovo

noviradiodjakovoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Novi radio Đakovo u kojem je slušatelje s područja Osječko-baranjske županije i Grada Đakova upoznala sa Zakonom o ravnopravnosti spolova i institucionalnim mehanizmima za njegovu provedbu na nacionalnoj razini kao i na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica. Predstavila je i instituciju Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao neovisnog tijela u suzbijanju diskriminacije u području ravnopravnosti spolova, njezine ovlasti i nadležnosti, kao i osnove diskriminacije po kojima provodi postupke, područja rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica.

Intervju pravobraniteljice za HR Radio Dubrovnik

HRRadioDUPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je telefonski intervju za Radio Dubrovnik u kojem je slušatelje s područja Dubrovačko-neretvanske županije upoznala s ovlastima i nadležnostima institucije Pravobraniteljice, osnovama diskriminacije po kojima postupa, područjima rada i života iz kojih dobiva najviše pritužbi na diskriminaciju od strane građana i građanki te EU projekte kojima je nositeljica, a koji su u fazi provedbe. Ukratko je predstavila Zakon o ravnopravnosti spolova i institucionalne mehanizme za njegovu provedbu na nacionalnoj razini te na razini lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica.

Pravobraniteljica za Slobodnu Dalmaciju o očinskim dopustima

oceviPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Slobodnu Dalmaciju problematiku korištenja očinskih dopusta. Potvrdila je da u Hrvatskoj očinski dopust još nije zakonski reguliran. Međutim, kako bi se rješavao problem nedovoljne zastupljenosti žena među zaposlenima te kako bi se uskladile njihove poslovne i privatne obveze, Europska Komisija je 26. travnja 2017. godine izradila Prijedlog Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i skrbnika koja propisuje očinski dopust. Države članice moraju poduzeti potrebne mjere kako bi osigurale da očevi imaju pravo na očinski dopust u trajanju od najmanje deset radnih dana povodom rođenja djeteta.

Opširnije...

Intervju pravobraniteljice za Radio Sunce

RadioSuncePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za Radio Sunce Split u kojem je predstavila EU projekt „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ kojeg je nositeljica a koji se provodi od 1.4.2017. -1.10.2019. Pravobraniteljica je predstavila ciljeve i faze projekta (detalji projekta dostupni su ovdje). Također se osvrnula na statistiku rodno utemeljenog nasilja u RH kao i na odgovornost medija i pitanje granice između javnog interesa i znatiželje javnosti u slučajevima medijskog izvještavanja o nasilju prema ženama i femicida.

Opširnije...

Pravobraniteljica o rodno utemeljenom nasilju u intervjuu za portal 100posto

100postoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za portal 100posto.hr vezano za rodno uvjetovano nasilje. U intervjuu se osvrnula na statistike i mjere koje se provode u cilju suzbijanja nasilja prema ženama i nasilja u obitelji, o uzrocima i posljedicama kao i preblagoj penalnoj politici zbog koje raste nepovjerenje žrtava u rad institucija, prvenstveno pravosuđa, što svakako treba mijenjati. Pravobraniteljica je govorila i o pritužbama kojima se instituciji obraćaju građani i građanke i postupcima koje provodi temeljem tih pritužbi.

Opširnije...

JAVNO PRIOPĆENJE povodom seksističkog plakata o djelovanju alkohola na žene i muškarce

plakatCEDAR

Iako je za svaku pohvalu namjera da se mladi ljudi educiraju o štetnosti konzumiranja alkohola kao i inicijativa da sami sudjeluju u formuliranju poruka vršnjacima, činjenica je da je došlo do propusta njihovih mentora/ica, kao i Centra za edukaciju, savjetovanje i osobni razvoj CEDAR, kao naručitelja konkretnog edukacijskog plakata, u detektiranju seksizma koji je također štetan upravo zato što ga očito još velik dio srednjoškolaca/ki, ali očito i drugih stručnih osoba, ne prepoznaje. Postojanje seksizma i njegove štetnosti dolazi također kroz edukaciju i osvještavanje upravo zato što ga ne prepoznaju svi, neovisno kojeg su spola. Stoga je od izuzetne važnosti osvijestiti činjenicu da se educirati o jednom problemu - u ovom slučaju velikom problemu konzumiranja alkohola od strane 92% šesnaestgodišnjaka/inja - ne može na način da se koristi seksizam kao „manje važan“ ili „manje štetan“. Podsjećamo da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe Preporukom o predstavljanju žena u medijima 1555 (2002), pozvala vlade zemalja članica, među kojima je i Republika Hrvatska, da seksizam osude jednako kao rasizam.

Opširnije...

Komentar napada na djevojku u Viškovu

novi listPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za Novi list slučaj nasilja prema djevojci pred noćnim klubom u Viškovu u kojem se počinitelja tereti samo prekršajno za „naročito drsko i nepristojno ponašanje“. Ono što je u ovom slučaju nesporno je činjenica da je fizički napadnuta mlada žena od strane muškarca te da takav napad, imajući u vidu sve okolnosti iz medija koje je svakako trebalo dodatno provjeriti (navodno ranije poznavanje žrtve i počinitelja, udvaranje počinitelja i odbijanje žrtve što je kod istog izazvalo bijes odnosno uzrokovalo napad na žrtvu), zasigurno predstavlja oblik rodno uvjetovanog nasilja.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Express o skrbništvu nad djecom

24sataPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, komentirala je za tjednik Express problematiku skrbništva nad djecom u brakorazvodnim parnicama. U odgovorima se dotakla zakonodavnog okvira, koji je uređen na način da su otac i majka u potpunosti izjednačeni po pitanju roditeljske skrbi, neravnopravnosti u podjeli kućanskih poslova i brige o djeci koja prevladava u privatnom životu, a odražava se na neravnopravnost žena i muškaraca na tržištu rada, društvenu percepciju da je briga o djeci primarna odgovornost žena te pritužbe koje su u 2017. podnosili muškarci vezano za roditeljsku skrb (61%).

Opširnije...

Gostovanje pravobraniteljice na N1 TV

vljubicicN1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, gostovala je u emisiji "Točka na tjedan", N1 televizije. U fokusu razgovora bio je slučaj puštanja iz istražnog zatvora Darka Kovačevića protiv kojeg se vodio postupak zbog fizičkog napada na 18-godišnju djevojku u Zadru. Pravobraniteljica se posebno osvrnula na propuste u procesuiranju počinitelja rodno uvjetovanog nasilja, na neophodnost zaštite žrtava i izbjegavanje njihove dodatne viktimizacije, na nedovoljno učinkovitu provedbu postojećih zakonskih odredbi (svega 7% bezuvjetnih zatvorskih kazni za kaznena djela nasilja u obitelji i svega 17% izrečenih zaštitnih mjera od svih predloženih).

Opširnije...

Pravobraniteljica za Telegram o rodnim stereotipima u reklamama

sexismlogoPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je izjavu za Telegram vezano za rodne stereotipe u reklamama. Povod su bile smjernice koje je donio Britanski odbor za prakse oglašavanja (CAP) prema kojima se od lipnja sljedeće godine u reklamama više neće smjeti koristiti rodni stereotipi jer se smatra da takvi stereotipi mogu negativno utjecati na djecu i mlade ljude, ali i odrasle u smislu jačanja stereotipnih rodnih uloga. Pravobraniteljica je naglasila kako su reklame u kojima se pojavljuju rodni stereotipi, nažalost, vrlo učestale u RH, a ono što je najveći problem je još uvijek velika neosviještenost o tome kakav je njihov učinak na napore koji se čine kako bi se postigla puna ravnopravnost spolova. S jedne strane imamo sve veći broj onih građana i građanki koji reagiraju na takve reklame i prijavljuju ih kao neprihvatljive i uvredljive temeljem spola, a s druge strane imamo još uvijek preveliki broj onih koji u njima ne vide ništa sporno. - Cjeloviti odgovor pravobraniteljice pročitajte u privitku.

Opširnije...

Javno priopćenje Pravobraniteljice u povodu 25. studenog - Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

JAVNI PROSTORI = ZONE BEZ UZNEMIRAVANJA

EKkampanja2511webPovodom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama - 25. studenog - pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić uključila se u kampanju Europske komisije NON.NO.NEIN koja je pod hashtagom #SayNoStopVAW  usmjerena osvještavanju o problematici nasilja prema ženama. Najnoviji materijali kampanje odnose se na zagovaranje ne-nasilnog i dostojanstvenog ponašanja prema ženama u javnom prostoru pod nazivom ZONA BEZ UZNEMIRAVANJA (Harassment free zone).

Opširnije...

Uključivanje Pravobraniteljice u izmjene Zakona o doprinosima

logoprsmaliPotaknuta pritužbom mreže poduzetnica i poslovnih žena Women in Adria na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila je predlagatelju propisa komentar na novinu koja se ovim propisom uvodi, a koja je vezana za njezino područje rada.

Naime, uvidom u poglavlje Prijedloga naziva Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom, Pravobraniteljica je utvrdila da su razlog za uvođenje Glave VI.B Obveze doprinosa po osnovi člana uprave, izvršnog direktora i upravitelja zadruge koji nije po toj osnovi osiguran, pojave izbjegavanja, odnosno minimiziranja iznosa doprinosa kod jednog broja osnivača, vlasnika, a time i zaposlenika trgovačkih društava (član uprave trgovačkog društva i/ili izvršni direktor trgovačkog društva i/ili upravitelj zadruge). U Prijedlogu se objašnjava kako se te osobe zapošljavaju na nepuno radno vrijeme koje nerijetko iznosi 1 sat tjedno pa se slijedom toga njima razmjerno umanjuje osnovica za obvezno zdravstveno osiguranje i mirovinsko osiguranje te u takvim slučajevima plaćaju 48 kuna ukupnog doprinosa mjesečno. Problem je, kako je u Prijedlogu navedeno, što zapošljavanjem s nepunim radnim vremenom u društvu u kojem obnaša tu dužnost, član uprave plaća manje iznose doprinosa i ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu i staž osiguranja kao uvjet za mirovinu jednako kao da je zaposlen s punim radnim vremenom te ostvaruje pravo na zajamčenu minimalnu mirovinu.

Opširnije...

Priopćenje o slučaju odbijanja izdavanja kontracepcijskog sredstva u ljekarni

ljekarnaNastavno na upit internetskog portala Faktograf.hr, Pravobraniteljica je dala izjavu na temu priziva savjesti u ljekarničkoj praksi vezano za izdavanje kontracepcijskih sredstava. Opisala je svoju dosadašnju praksu u radu u takvim slučajevima, skrenuvši pažnju na tri slučaja iz 2013. i 2014. godine (od kojih su dva opisana ovdje i ovdje, te je izdano javno priopćenje) i ukazala na važeće zakonodavstvo. Izjava Pravobraniteljice objavljena je u članku od 15. studenoga 2018. pod nazivom „Priziv savjesti širi se na ljekarne: Djevojci odbili izdati pilule“.

Opširnije...