sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

JAVNA PRIOPĆENJA I IZJAVE PRS

Pravobraniteljica u emisiji "Civilno društvo" Prvog programa Hrvatskog radija

CivilnodrustvoWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je danas u emisiji „Civilno društvo“ Prvog programa Hrvatskog radija. Govorila je o stajalištu institucije Pravobraniteljice vezano za stav DORH-a o nekažnjavanju stranaka zbog nepoštivanja kvota na kandidacijskim listama te ukratko dala komentar trenutačnog položaja žena na tržištu rada i u politici. Predstavila je i novi EU projekt za ekonomsko osnaživanje žena kroz usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života, a osvrnula se i na obilježavanje kampanje Milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama održan u nedjelju 14.2. te položaj Romkinja kao jedne od najranjivijih skupina žena koje su izložene riziku višestruke diskriminacije.

Pravobraniteljica predstavila novi EU projekt u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska"

prsDobroJutro1702Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je danas sa Selmom Parisi iz udruge Riječi/Prave/Predstave u emisiji „Dobro jutro, Hrvatska“. Pravobraniteljica je ukratko predstavila novi EU projekt kojem je nositeljica „Prema stvarnoj ravnopravnosti muškaraca i žena: Usklađivanje profesionalnog i obiteljskog života“, a koji je jučer predstavljen i u Hrvatskom saboru. Naglasila je da je ovo već drugi EU projekt koji smo dobili na natječaju EU fondova u posljednje dvije i pol godine.

Opširnije...

Stajalište Pravobraniteljice o tumačenju DORH-a

logoprsmaliPravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponovo ukazuje kako je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske pravosudno tijelo koje je zakonski nadležno te stručno i institucionalno osposobljeno za pokretanje i vođenje kaznenih i prekršajnih postupaka kojima se štite interesi Republike Hrvatske i njenih građana i građanki. S obzirom na takvu ulogu DORH-a u hrvatskom pravnom poretku Pravobraniteljica uvažava njegovu institucionalnu neovisnost koja uključuje i neovisnost pri tumačenju pravnih odredbi kojima se uređuju interesi koje Republika Hrvatska štiti svojim zakonima.

Attachments:
Download this file (DIP misljenje 16 veljace 2016.pdf)DIP misljenje 16 veljace 2016.pdf[ ]96 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica dala intervju za portal Romi.hr

romihrwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za portal Romskog nacionalnog vijeća Romi.hr vezano za položaj Romkinja u Hrvatskoj. Govorila je o višestrukoj diskriminaciji Romkinja u gotovo svim područjima života, u području rada i zapošljavanja, obrazovanja, političke participacije. Romkinje su potencijalne žrtve diskriminacije temeljem spola i nacionalne pripadnosti, a s obzirom na nisku razinu obrazovanja kao i naglašenu patrijarhalnost, izložene su riziku potpune socijalne isključenosti.

Opširnije...

Pravobraniteljica promptno reagirala na novi slučaj nasilja nad ženama

Nasilje-nad-zenamaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, po saznanju za vijest o fizičkom nasilju muškarca nad dvije sestre, kojima je nasilnik, prema prenesenim informacijama, bio poznanik, te o, navodnom, neprikladnom tretmanu žrtava po prijavi nasilja, odmah je putem svojeg službenog facebook profila kontaktirala osobu koja je prenijela vijest i postavila fotografije žrtava tražeći od nje detalje konkretnog slučaja. Povodom jučerašnje reportaže o incidentu u središnjem RTL-ovom dnevniku, gdje su žrtve imenovane, Pravobraniteljica ponovo napominje kako je po saznanju za imena žrtava, zatražila i od policije, i od medicinske struke, ali i od nadležne taksi službe očitovanja vezana uz navedene pritužbe te objašnjenja za njihovo (ne)postupanje.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji Okrugli stol ponedjeljkom na Trećem programu Hrvatskog radija

HR3Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je danas zajedno s prof. dr. Deanom Ajdukovićem s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i odvjetnicom Ines Bojić u emisiji Trećeg programa Hrvatskog radija Okrugli stol ponedjeljkom na temu „Sve boje modrica: psihološko nasilje“. Pravobraniteljica je govorila o statističkim pokazateljima koji u 2015. pokazuju da su se kaznena djela nasilja u obitelji povećala za 100%u odnosu na 2014. godinu, o činjenici da su psihičko i ekonomsko nasilje ostali kazneno nepokriveni, o tome da je pravosudni sustav prepoznao psihosocijalni tretman počinitelja nasilja i da je to jedna od tri mjere koje se izriču, ali da, nažalost za njezinu provedbu nedostaje sredstava.

Opširnije...

Pravobraniteljica na HRT-u upozorila na porast sve brutalnijeg nasilja nad ženama

HRT za web - screenshot 2Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, u svom je nastupu ponovo skrenula pozornost javnosti na neprihvatljivu praksu po kojoj se državna odvjetništva nagađaju s počiniteljima nasilja nad ženama. Upozorila kako se takva praksa, bez obzira što je Zakon o kaznenom postupku dozvoljava, ne bi trebala primjenjivati ni na jedan obliku nasilja nad ženama. Kada  postoji dovoljno drugih materijalnih dokaza koji terete nasilnika, pravobraniteljica drži da državna odvjetništva ne bi trebala 'pregovarati' s počiniteljima nasilja nad ženama o kaznenom progonu, čak ni tada kada žrtva odustane od svjedočenja protiv počinitelja pozivajući se na blagodat nesvjedočenja.

Opširnije...

Novi list i Glas Istre o pravima žena na tržištu rada temeljem majčinstva

majcinstvoWEBU Novom listu i Glasu Istre od 3.2.2016. objavljeni su neki od rezultata iz istraživanja koje je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova provela u suradnji s udrugom Roda, a koje je pokazalo zabrinjavajući odnos poslodavaca prema trudnicama i ženama koje su rodile. Nakon povratka s rodiljnog dopusta čak 34% žena suočava se s neprodužavanje ugovora o radu, a 21,2% dobije otkaz zbog trudnoće i korištenja prava povezanih s rođenjem djeteta. Čak 16% žena koje su se nakon poroda vratile na posao bile su premještene na lošije radno mjesto, a 15% je dočekala manja plaća. U 2014. godini Pravobraniteljica je zaprimila 75 pritužbi radi zaštite od diskriminacije radi povrede zaštite majčinstva od strane poslodavaca.

Attachments:
Download this file (Glas Istre, 3.2.2016.pdf)Glas Istre, 3.2.2016.pdf[ ]502 Kb
Download this file (Novi list, 3.2.2016.pdf)Novi list, 3.2.2016.pdf[ ]419 Kb

Pravobraniteljica za Nacional o zastupljenosti žena u politici

NacionalPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za tjednik Nacional, vezano za zastupljenost žena u politici. Pravobraniteljica je naglasila kako je prisutna nedovoljna vidljivost političarki u unutarstranačkim aktivnostima i njihovo promoviranje kao liderica pa dio odgovornosti za podzastupljenost žena u politici snose političke stranke koje su dužne voditi računa o uravnoteženoj spolnoj zastupljenosti u samim stranačkim strukturama te poticati žene na aktivnu participaciju na svim hijerarhijskim razinama.

Attachments:
Download this file (Nacional, 2.2.2016.pdf)Nacional, 2.2.2016.pdf[ ]2428 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica uputila preporuku oglašivaču zbog reklame

sexismlogoOdređeni broj portala prenio je preporuku koju je Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova uputila oglašivaču Electrolux d.o.o. zbog reklame pod nazivom "Svaka ljepotica zaslužuje svoju zvijer", a temeljem pritužbe Centra za civilne inicijative Poreč. Naime, reklama se oslanja na spolni stereotip koji se temelji na tradicionalnoj podjeli rodnih uloga prema kojoj je usisavanje (kao dio kućanskih poslova) posao žene. Žena je prikazana u kontekstu u kojem se ističe njezin fizički izgled - ljepota - karakteristika koja se jako često iskorištava u reklamnim kampanjama. Budući da se rodno neutralan proizvod - usisavač - povezuje isključivo s jednim spolom, ženama, te da se samo jedan spol, ženski ističe kao onaj koji zaslužuje proizvod temeljem fizičkog izgleda, u reklamnoj kampanji koriste se spolni stereotipi i seksizam.

Opširnije...

Pravobraniteljica u emisiji "Vita jela,zelen bor" HTV 1

vitajela 3Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je danas u emisiji „Vita jela, zelen bor“ HTV 1 zajedno s Barbarom Finderle, predsjednicom Hrvatske komore primalja. Povod razgovoru bio je slučaj Ivana Marinića prvog muškarca koji je, po završetku školovanja za primalje, te odrađenog staža i položenog stručnog ispita, zatražio upis u Hrvatsku komoru primalja i izdavanje licence. Do problema je došlo kada mu nije mogla biti izdana svjedodžba u muškom rodu, budući da nije predviđen muški rod za zanimanje primalje. Pravobraniteljica je naglasila da se tržište rada mora prilagoditi situaciji u kojoj se muškarci i žene školuju za tradicionalno muška, odnosno tradicionalno ženska zanimanja.

Opširnije...

Pravobraniteljica dala intervju za emisiju Indeks HTV 4

Indeks26012016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intervju za emisiju Indeks HTV 4 vezano za zastupljenost žena u novoj Vladi i području obrazovanja. Govorila je da je prisutnost vertikalne segregacije po spolu, koja uvjetuje postojanje staklenog stropa s kojim se žene suočavaju na svom putu prema vrhu hijerarhijske ljestvice, opće pravilo i konstanta za sve sektore, neovisno radi li se o poslovnom sektoru ili politici. I u novoj Vladi imamo najmanji postotak žena od 2000. godine (13%), a u Hrvatskom saboru svega 15%. Pravobraniteljica je spomenula rezultate analize „Žene i muškarci na upravljačkim pozicijama u sustavu državne uprave“ (koji će biti objavljeni u Izvješću o radu za 2015.) koji pokazuju da ukupno gledajući, žene su među državnim dužnosnicima/ama u tijelima državne uprave zastupljene sa 40%.

Opširnije...

Odluka Vrhovnog suda - značajan doprinos provedbi antidiskriminacijskih jamstava u praksi

vrhsudlogoVrhovni sud Republike Hrvatske donio je u okviru revizijskog postupka u predmetu Rev 300/12-2, povodom antidiskriminacijske tužbe radi diskriminacije temeljem seksualne orijentacije, koju je podnijela skupina udruga civilnog društva povodom medijskih izjava izvršnog direktora NK Dinamo i člana izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza Zdravka Mamića, odluku koja predstavlja značajan doprinos provedbi antidiksriminacijskih jamstava u praksi.

Opširnije...

Pravobraniteljica za Glas Slavonije o položaju trudnica i rodilja na tržištu rada

glaslavonijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu Glasu Slavonije vezano za položaj trudnica i rodilja na tržištu rada. Istakla je rezultate istraživanja koje je provela s tim u vezi, a koji su pokazali da je gotovo polovina žena koje su se nakon rođenja djeteta vratile na posao na neki je način degradirana, 55 % žena koje su bile trudne i koristile svoja zakonska prava jer su imale obveze prema djeci - ostaje bez posla. Od toga u 34 % slučajeva bile su suočene s neprodužavanjem ugovora o radu, a 21 % je dobilo otkaz zbog trudnoće i korištenja prava povezanih s rođenjem djeteta. Iako imaju zakonsko pravo korištenja rodiljnog i roditeljskog dopusta, na roditeljske dopuste najčešće odlaze muškarci koji zarađuju manje od svojih partnerica ili imaju sigurnije zaposlenje od njih.

Attachments:
Download this file (Glas Slavonije, 26.1.2016.pdf)Glas Slavonije, 26.1.2016.pdf[ ]814 Kb
Opširnije...

Pravobraniteljica o udjelu žena u Vladi RH za Dnevnik HTV-a

prsDnevnik22012016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Dnevnik HTV 1 vezano za udio žena u Vladi RH. Rekla je kako je on u najvišem i najodgovornijem tijelu izvršne vlasti konstantno nizak. Na primjer, od 2000. godine do danas u sastav svake od Vlada uključivao je po 4 žene. S obzirom da se broj resora u pojedinim Vladama mijenjao to je značilo da su žene u Vladama u tom razdoblju bile zastupljene u udjelu od 16% do 24%, ovisno o konkretnoj Vladi. Udio žena u novoj Vladi od 13% najniži je od 2000. godine što se, na žalost, poklapa i sa do sada najnižom zastupljenošću žena u zastupničkom sastavu Sabor Republike Hrvatske koji trenutno iznosi 15%.

Opširnije...