Pravobraniteljica o zdravstvenom odgoju

cityportalNa City radiju u emisiji "Ravnopravnost u različitostima" govorila je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić na temu zdravstvenog odgoja u školama - prevenciji rodno uvjetovanih stereotipa. Pravobraniteljica je slušateljima i slušateljicama približila razloge uvođenja zdravstvenog odgoja te kontroverze oko 4. Modula - Spolna/rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje, koji je postao jedini modul koji je predmet rasprave o zdravstvenom odgoju.

Pravobraniteljica je dala presjek međunarodne prakse kao i nacionalnih propisa koji govore o potrebi i opravdanosti uvođenja programa temeljenog na znanstvenim i stručnim spoznajama. Objasnila je što je to rodna ravnopravnost i u kakvom je odnosu prema „rodnoj ideologiji“ s kojom se često, neopravdano, dovodi u vezu. Naglasila je kako ravnopravnost ne treba dovoditi u vezu s biološkim razlikama među spolovima, ali je potrebno osvijestiti koliko rodne uloge koje društvo tradicionalno nameće, a koje nisu ni na koji način biološki uvjetovane, postaju rodni stereotipi koji su štetni i kojima nije mjesto u obrazovnom sustavu. Pravobraniteljica je istakla da obrazovni sustav mora pružiti sve potrebne informacije i dopustiti slobodan izbor i ne kršiti prava onih koji se etiketiraju kao različiti po bilo kojoj osnovi.

Share