sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pojave diskriminacije temeljem spola, spolne orijentacije, bračnog ili obiteljskog statusa u 2012.

Izvjesce2012Tijekom 2012., institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova radila je na ukupno 317 slučajeva diskriminacije, od čega 270 pritužbi građana/ki i 37 inicijativa pravobraniteljice, a odnosili su se na diskriminaciju temeljem spola, bračnog ili obiteljskog statusa, rodnog identiteta i spolne orijentacije u odnosu na osobe ili skupine osoba. U 1.057 predmeta pravobraniteljica za ravnopravnost spolova pratila je provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova. U 2012. povećao se broj pritužbi kao i broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica utvrdila diskriminaciju, 82 slučaja u odnosu na 76 u 2011. Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (90,5%) i u najvećem broju se radi o ženama (75,1%).

 

Najviše pritužbi dolazi u pogledu ostvarivanja socijalnih i radnih prava (67,8%), zatim kod pravosuđa i uprave (16,1%), a građanke i građani se i dalje u većem broju pritužuju na postupanje državnih tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba za koja su ta tijela nadležna (69,4%), nego na privatne pravne osobe i druge osobe (30,6%).

Pritužbe glede spolne orijentacije nastavljaju trend porasta u 2012. kao i ranijih godina što upućuje kako ove osobe sve više aktivno koriste dostupne pravne instrumente zaštite i poznaju mogućnost obraćanja instituciji Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, 25 slučajeva u 2012., 9 slučajeva u 2009.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova je, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, pro-aktivno djelovala na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i druge pravne i fizičke osobe te medije.

Ukupno je uputila 298 pisanih prijedloga, 133 upozorenja i 132 preporuke i inicirala podnošenje 2 kaznene  prijave, dala inicijativu za izmjenu 1 zakona (Prekršajnog zakona) i 1 podzakonskog akta (Poslovnika Hrvatskoga sabora).

Iz medija:

Najviše diskriminacije u državnim službama, Narodni list, 28.9.2013.