Poziv pravobraniteljice na rodno-osviješteno sudjelovanje u predizbornoj političkoj kampanji za euro-parlamentarne i lokalne izbore

Potaknuta nizom upita, reakcija i prigovora na javne istupe sudionika i sudionica političke kampanje koja dobiva na žestini kako se bliži datum euro-parlamentarnih odnosno lokalnih izbora, a dosljedno svojoj ustanovljenoj praksi, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova ponovo naglašava kako se u predizborno vrijeme redovito povećava broj javnih istupa sudionika i sudionica političke kampanje koji, namjerno ili nenamjerno, svjesno ili nesvjesno, sadrže govor koji se može shvatiti kao određeni odraz seksizma.

Pravobraniteljica je svjesna važnosti slobode političkog izražavanja i nastupa kao jednog od ustavnih temelja demokratskog političkog sustava Republike Hrvatske.

S time u vezi, Pravobraniteljica ukazuje kako se izjava predsjednika političke stranke ujedno Predsjednika Vlade na unutar-stranačkom skupu političke stranke kojoj predsjedava treba sagledati u cjelovitom kontekstu okolnosti u kojoj je izrečena. Navodna izjava „budite bolje, pametnije, lukavije, i zaboravit će da ste žene, svi će vas se bojati„ može se istovremeno tumačiti kao izraz ustaljenog poimanja žena kao manje sposobnih ili aktivnih sudionica političkog života.

U tom smislu, zbog svoje nedorečenosti, odnosno činjenice da je svaka riječ koju predsjednik političke stranke ujedno Predsjednik Vlade izgovori podložna strogom oku javnosti koja će njeno značenje propitkivati iz jednog ili drugog kuta gledanja, ovakva izjava je otvorena za javnu kritiku te je istu i doživjela. S obzirom da cilj  anti-diskriminacijskih jamstava Zakona o ravnopravnosti spolova nije ograničavanje slobode političkog nastupa, odnosno kako se ta jamstva temelje na odgovornosti za osobne postupke čijih učinaka je konkretna osoba morala ili mogla biti svjesna, da bi se sporni govor mogao ocijeniti suprotnim anti-diskriminacijskim jamstvima Zakona o ravnopravnosti spolova, konkretnu izjavu nije dostatno ocjenjivati „samu po sebi“, već ju se mora sagledati u cjelovitom kontekstu svih okolnosti u kojoj je izrečena.

U svjetlu navedenog, Pravobraniteljica poziva sve sudionike i sudionice političke kampanje, a posebno visoko pozicionirane političare i političarke od kojih su mnogi aktivni sudionici i sudionice javne vlasti, na rodnu osviještenost svojih javnih nastupa i postupaka. Kako su takve osobe podložne izrazito strogom oku javnosti, te uzimajući obzir da se bez obzira na stvarnu namjeru konkretnog govornika ili govornice njihov govor uvijek tumači kroz prizmu vrlo različitih društvenih, vrijednosnih i političkih stajališta karakterističnih za pluralističko demokratsko društvo, Pravobraniteljica poziva sudionike i sudionice političke kampanje na što je moguće veću odmjerenost i korektnost u svojim nastupima tijekom kampanje.

U skladu sa svojom ulogom i zakonom propisanim nadležnostima, Pravobraniteljica je do sada koristila i nastavit će koristiti ovlast javnog upozorenja kako bi usmjerila oko javnosti na seksističke (ili homofobne) ispade sudionika i sudionica političke predizborne kampanje. U tom smislu potrebno je naglasiti kako je Pravobraniteljica do sada koristila i nastavit će koristiti ovu ovlast kada smatra da određeni govor prelazi visoku granicu slobode političkog izražavanja i nastupa tijekom predizbornih kampanja. Prelazi li javni nastup ili izgovorena riječ tu granicu prihvatljivog, odnosno predstavlja li on izraz seksističkog govora suprotnog Zakonu o ravnopravnosti spolova, Pravobraniteljica će procjenjivati od konkretnog slučaja do slučaja.

Procjena Pravobraniteljice bila je i bit će prvenstveno usmjerena na stvarne učinke javnog nastupa, a ne na namjeru konkretne osobe, što je i osnova poimanja diskriminacije.

Svaki nastup odnosno govor sudionika političke kampanje koji, sagledan u cjelovitom kontekstu okolnosti u kojoj je izrečen, odašalje, namjerno ili nenamjerno, poruku o umanjenoj vrijednosti pripadnica ili pripadnika jednog spola odnosno koji potiče i ohrabruje rodno-uvjetovane predrasude i stereotipe o ženama i muškarcima, bit će suprotan vrednoti ravnopravnosti spolova i izložen argumentiranoj kritici.

Share