sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Poziv pravobraniteljice političkim strankama u RH vezano za izbore članova/ica u Europski parlament

zorsSlijedom Odluke Predsjednika Republike Hrvatske od 01. ožujka 2013. te njenim stupanjem na snagu 04. ožujka 2013., Državno izborno povjerenstvo izdalo je priopćenje o raspisivanju izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji će se održati u nedjelju 14. travnja 2013. Pravo predlaganja stranačkih lista imaju sve političke stranke (samostalno ili u koaliciji) trenutno registrirane u Republici Hrvatskoj kojih s danom 04. ožujka ima 129 prema Registru političkih stranaka Republike Hrvatske pri Ministarstvu uprave.

Tim povodom Pravobraniteljica skreće pozornost na čl.15.st.1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08; u daljnjem tekstu: Zakon) koji obvezuje političke stranke da su, na kandidacijskim listama za političke demokratske izbore u predstavnička tijela svih razina vlasti, uključujući i izbore u Europski parlament, dužne poštivati načelo ravnopravnosti spolova i voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama.

Uravnotežena zastupljenost sukladno čl.12.st.3. Zakona znači da zastupljenost jednog spola mora biti najmanje 40%. S obzirom na to da će Republika Hrvatska u Europskom parlamentu biti zastupljena sa 12 zastupnika/ca to znači da bi eventualno podzastupljeni spol trebao imati najmanje 5 zastupnika/ca.

Pravobraniteljica svim političkim strankama u Republici Hrvatskoj ovim putem želi ukazati na veliku važnost uzimanja u obzir načela ravnopravnosti spolova koje sukladno čl.5. Zakona između ostaloga znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog i privatnog života, pa da se shodno tome prilikom sastavljanja stranačkih kandidacijskih lista vodi računa o navedenim zakonskim odredbama koje ukazuju na obvezu poštivanja uravnotežene zastupljenosti spolova. Pritom posebno valja naglasiti odredbu iz čl.15.st.2. Zakona prema kojoj se postupno povećanje podzastupljenog spola do 40% mora postići najkasnije prigodom provedbe trećih redovitih izbora od dana stupanja na snagu ovoga Zakona (2008. godine). Imajući to u vidu, Pravobraniteljica preporučuje svim političkim strankama u Republici Hrvatskoj da ispune navedenu zakonsku obvezu te prilikom sastavljanja stranačkih kandidacijskih lista vode računa o navedenim zakonskim odredbama. To je važno naglasiti ponajviše i iz razloga što će spolna struktura samih stranačkih kandidacijskih lista imati utjecaj na konačan izbor kandidatkinja i kandidata u Europski parlament jer ukoliko same stranačke liste ne budu spolno uravnotežene, nećemo moći očekivati niti spolno uravnotežen izbor članova/ica u Europski parlament.

Pravobraniteljica smatra da prilikom sastavljanja kandidacijskih lista pored kriterija izvrsnosti i stručnosti svakako u obzir treba uzeti načelo ravnopravnosti spolova jer, osim što je ravnopravnost spolova ustavna kategorija Republike Hrvatske, također je jedno od temeljnih načela Europske unije pa je stoga važno da izabrane/i zastupnice i zastupnici na reprezentativan način predstavljaju Republiku Hrvatsku u Europskom parlamentu.

Aktualna spolna struktura Hrvatskog sabora upravo ukazuje na nužnu primjenu čl.15. Zakona prilikom provedbe ovih izbora za Europski parlament, kao i nadolazećih izbora za predstavnička tijela lokalnih i regionalnih samouprava u Republici Hrvatskoj koji će se održati u travnju ove godine. Kao što je Pravobraniteljica više puta isticala u svojim medijskim istupima, u sadašnjem sastavu Hrvatskog sabora nalazi se 24% žena, iz čega proizlazi da je društvena skupina koja čini natpolovičnu većinu stanovništva Republike Hrvatske podzastupljena u upravljanju tim istim društvom. Pravobraniteljica smatra istu situaciju neodrživom, osobito stoga što postoje zakonski instrumenti za njezino otklanjanje.

Pravobraniteljica stoga svim političkim strankama predlaže da se pri izradi kandidacijskih lista koriste modeli koje primjenjuju i druge članice Europske unije s ciljem postizanja uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u tijelima političkog odlučivanja. Pravobraniteljica posebno predlaže upotrebu tzv. par-nepar modela prema kojoj bi svaka druga osoba na listi bila suprotnog spola čime bi se učinkovito osigurala minimalna zastupljenost osoba oba spola od 40%.


Poveznica:

Pravno tumačenje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova članka 15. Zakona o ravnopravnosti spolova