Pravobraniteljica dala izjavu za TV Jabuka

JabukaTVPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za TV Jabuka o položaju žena na tržištu rada i kvotama vezanim za povećanje zastupljenosti žena u politici. Pravobraniteljica je naglasila da trenutačna ekonomska situacija i nesigurnost radnog mjesta na tržištu rada pogađa i žene i muškarce, no da je položaj žena teži što se očituje iz povećanog broja pritužbi na ekonomsko nasilje koje zaprima pravobraniteljica te iz činjenice da više žena sklapa ugovore na određeno vrijeme i dvostruko manje ugovora na neodređeno od muškaraca.

Vezano za kvote, pravobraniteljica je istakla da su neovisno o kvotama pojedine stranke i na prošlim izborima imale visoki postotak kandidiranih žena (neke do 38%), međutim da je njihovo pozicioniranje na začelje kandidacijskih lista dovelo do vrlo slabih rezultata parlamentarnih izbora (svega 19.8% izabranih žena). Stoga će pravobraniteljica i ove godine, kao i do sada, preporučiti strankama da se pridržavaju modela naizmjeničnog stavljanja žena i muškaraca na prvih 9-10 mjesta na kandidacijskim listama. Političke stranke su hijerarhijski organizirane i ženama se teško izboriti za mjesto u strankama u kojima su na čelu muškarci. Stoga bez senzibiliziranja muškaraca za pitanja i načela ravnopravnosti spolova ne može automatski doći do povećanja broja žena na mjestima donošenja političkih odluka radi dobrobiti cijeloga društva.

Share