sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

Priopćenje povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 25. studenoga, obilježit će se na razne načine, a osobito će to učiniti raznovrsne institucije civilnog društva. Naglasak će kao i prethodnih godina biti ukazivanje na različite aspekte i uzroke nasilja nad ženama te o mogućnostima njegove prevencije. Želim podsjetiti da se radi o osobitom i jednim od najbolnijih i ponižavajućih oblika diskriminacije žena.

Uvažavajući činjenicu da su mediji odigrali izuzetno važnu ulogu pri osvješćivanju javnosti o tome da je nasilje nad ženama moralno, etički i napokon, zakonski, nedopustivo, ipak ovom prigodom smatram potrebnim ukazati na činjenicu da još mnogo toga nije učinjeno. Upravo mediji su ono mjesto u javnosti koje ima enormne mogućnosti prevencije nasilja posebice putem  prikazivanja žena, a koje tek treba potaknuti i iskoristiti.

Još se uvijek nedovoljno prepoznaje da stereotipi  o muškarcima i ženama, kao i seksizmi koji se svakodnevno pojavljuju u medijima, najvećim dijelom diskriminiraju žene. Ne treba previše isticati koliko veliku moć imaju mediji i koliki utjecaj u promoviranju društvenih vrijednosti i oblikovanju stavova, pa je stoga, način na koji medijski sadržaji prikazuju žene i muškarce jedan od mogućih ključnih čimbenika u promociji i jačanju društvene svijesti o ravnopravnosti spolova te prevenciji i uklanjanju diskriminacije na osnovu spola, uključujući i nasilje nad ženama.

Mediji su dužni poštivati nacionalne i međunarodne zakone i propise koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa, seksizma i uvredljivih i ponižavajućih načina prezentacije žena i muškaraca u medijskim sadržajima, bez obzira na njihov društveni status, bilo dakle da se radi o radnicama, ženama u ruralnim sredinama, ženama žrtvama nasilja, političarkama kao i  općenito javnim osobama.

Stoga u ovoj prigodi, pozivam sve djelatnike/ce u medijima, od vlasničke strukture, glavnih i inih urednika /ca do novinara/ki, na uklanjanje seksizama i stereotipa o ženama iz medijskih sadržaja. Time bi se uklonio i jedan od najutjecajnijih izvora diskriminacije žena čemu nažalost, svakodnevno svjedočimo.