Javno priopćenje povodom teksta na Index portalu 17.3.2010.

Dana 17.3.2010. na portalu Index.hr objavljen je tekst kolumniste Tomislava Klauškog pod naslovom „Oporba uvrijedila Kosor: Je li ona snažni lider ili obična cvilidreta“ u kojem se osvrnuo na aktualni sat u Hrvatskom saboru 17.3.2010. u kojem je premijerka odgovarala na pitanja saborskih zastupnika/ca.

U tekstu se između ostalog navodi: „Pokazala je kako očekuje poštedu i zahvalnost. Očekuje da se odnose prema njoj kao prema ženi. Da joj tepaju i recitiraju, posjednu je pred kamin i zaljubljeno gledaju. Nazovu ujutro i navečer. Daruju cvijeće. Možda i broš. Komplimentiraju.“, povezujući tako sudjelovanje premijerke na aktualnom satu u Hrvatskom saboru s njezinim spolom te koristeći se uvredljivim stereotipima uvredljivo prikazao i sve žene. U tekstu je također navedeno: „Više nije jasno je li Kosor snažna političarka koja se može uhvatiti u koštac s krizom i kompetentno voditi Vladu ili je ona ipak najobičnija plačip… oprostite „Suzana“ što u svakom pogledu predstavlja uvredljivo, ponižavajuće i omalovažavajuće prikazivanje žene u medijima, što je u direktnoj suprotnosti sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (čl. 16.st.2.).  

Ponovno upozoravam da su mediji dužni poštivati nacionalne i međunarodne zakone i propise koji reguliraju njihovu obvezu promicanja vrijednosti ravnopravnosti spolova i uklanjanja stereotipa, seksizma i uvredljivih i ponižavajućih načina prezentacije žena i muškaraca u medijskim sadržajima, bez obzira na njihov društveni status (Zakon o ravnopravnosti spolova, NN 82/08, čl. 16.; Zakon o medijima NN 59/04, čl. 3. st. 4; Putokazi ka ravnopravnosti žena i muškaraca 2006-2010“, Europske komisije, preporuke (2003)3 i (2002)5 Odbora ministara Vijeća Europe  državama članicama itd.).

Također, ponovno podsjećam da je Parlamentarna skupština Vijeća Europe pozvala zemlje članice da se bore protiv svih oblika seksizma u medijima u kojima su žene još uvijek  „opisivane ili predstavljane kao slabe, ranjive, ovisne“, te da ojačaju ulogu medija u promociji ravnopravnosti spolova, da kroz medijske kodekse ponašanja zabrane seksističku praksu i predodžbe te promoviraju uređivačku politiku koja obuhvaća i rodnu dimenziju.

Smatram da je ovaj tekst u navedenim dijelovima u suprotnosti sa svim propisima i politikama koje je donio Hrvatski sabor, a koje se odnose na uklanjanje seksizama iz medijskih sadržaja.

Zabrinjavajuće je da javnost, pa tako i medije, jako brine nedovoljna provedba svih drugih zakona, a nimalo onih koji se odnose na medijske sadržaje.

Pozivam Hrvatsko novinarsko društvo da na isti način kao što je to učinilo u svojem priopćenju od 10.3.2010. godine kada je upozorilo, iz drugih razloga, na  pisanje dnevnika 24 sata i ukazalo na gotovo svakodnevna gruba kršenja novinarske profesionalne etike, postupa i u slučajevima kada se ta kršenja odnose na seksizme u medijskim sadržajima.

Time ne bi doveli u pitanje prava novinara/ki da ocjenjuju bilo čije postupke i javne istupe, već bi samo upozoravali na njihovu dužnost da se drže profesionalne etike, osim, naravno, ako ne smatraju da se ona ne odnosi na seksističku praksu.

Share