sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Komentar pravobraniteljice za Telegram o diskriminaciji temeljem trudnoće i majčinstva vezano za napredovanje u službi

muplogoPravobraniteljica komentirala za Telegram praksu vezanu uz uvjet napredovanja u policijskim zvanjima prema kojem da bi napredovali policajac ili policajka moraju biti neprekidno u službi najmanje četiri godine. Pravobraniteljica je još 2015. utvrdila kako Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja diskriminira policijske službenice - trudnice jer im onemogućava napredovanje pod istim uvjetima kao i osobama koje nisu zatrudnjele i to zato jer im se vrijeme provedeno na rodiljnom i roditeljskom dopustu, odnosno na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći i u vezi s trudnoćom, ne priznaje kao vrijeme provedeno u službi kada se to vrijeme uzima kao uvjet za napredovanje kroz policijska zvanja. Pravobraniteljica je ponovo 2018. na temelju pritužbe stranke utvrdila da se krši Zakon o ravnopravnosti spolova i upozorila MUP da se gore citiranom Uredbom i dalje diskriminiraju policijske službenice jer im se onemogućava napredovanje zbog vremena koje su provele na bolovanju zbog trudnoće i/ili na rodiljnom dopustu.

U tijeku ispitnog postupka, Pravobraniteljica je dodatno utvrdila kako osim navedene Uredbe i Pravilnik o ocjenjivanju policijskih službenika diskriminira trudnice po istoj osnovi. Pravobraniteljica je upozorila Ministarstvo unutarnjih poslova kako je Europski sud pravde još prije dva desetljeća u odluci u predmetu Dekker (C-177/88) zauzeo jasno stajalište kako je nepovoljno postupanje temeljem trudnoće oblik spolne diskriminacije zato jer takvo postupanje proizvodi nepovoljne učinke isključivo za žene. Stoga svaka odluka kojom je osobi uskraćena neka korist kojoj bi ta osoba imala pristup da nije trudna predstavlja diskriminaciju temeljem njenog spola.

Pravobraniteljica je MUP-u skrenula pozornost i na presudu Europskog suda u predmetu Napoli (C-595/12) u kojem je ponovo jasno naglasio da žena nakon završetka rodiljnog dopusta ima pravo vratiti se na isti ili ekvivalentan posao onome koji je obavljala prije trudnoće i to po istim uvjetima, odnosno po uvjetima koji ne smiju biti nepovoljniji za nju. U konkretnom slučaju, Sud je istaknuo kako činjenica da je gospođi Napoli bio onemogućen pristup stručnom usavršavanju zbog njenog odsustva temeljem trudnoće, što joj je posljedično onemogućilo da iskoristi poboljšanja u uvjetima rada na isti način kao i njezine kolege/ice koje su prošle stručno usavršavanje, predstavlja nepovoljno postupanje uvjetovano njenom trudnoćom te kao takvo predstavlja spolnu diskriminaciju.

Temeljem ovakvih utvrđenja, Pravobraniteljica je MUP-u uputila upozorenja, preporuke i prijedlog u kojima je zatražila prestanak diskriminatorne prakse u odnosu na napredovanje policijskih službenica-trudnica. U svom povratnom očitovanju, Ministarstvo je navelo kako su u potpunosti suglasni s istaknutim stajalištima Pravobraniteljice te kako će, sukladno navedenom, pristupiti izmijeni Pravilnika o ocjenjivanju policijskih službenika, a da će se dosadašnja praksa postupanja izmijeniti na način da će se policijskim službenicama, prilikom utvrđivanja uvjeta za napredovanje, vrijeme provedeno na rodiljnom ili roditeljskom dopustu, odnosno na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći i u vezi s trudnoćom, priznati kao vrijeme provedeno u službi.

Pravobraniteljica je početkom 2019. zaprimila odgovor od MUP-a da je ministar unutarnjih poslova dr.sc. Davor Božinović uvažavajući preporuke Pravobraniteljice od 2015. u travnju 2018. donio Odluku o osnivanju i imenovanju voditelja i članova radne skupine za izradu prijedloga Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja. Prema dostavljenom očitovanju radna skupina se sastajala više puta i radila je na prijedlogu teksta, između ostalog, izmjenama članka 5. da se izričito navede razlog odsutnosti, odnosno da se članak nadopuni propisivanjem dodatnih razloga zbog kojih će se redovno promaknuće u više policijsko zvanje računati godina u kojoj je policijski službenik/ca bio/la odsutan/na te nije obavljao/la poslove svog radnog mjesta šest i više mjeseci zbog korištenja rodiljnog ili roditeljskog dopusta te bolovanja zbog komplikacija u trudnoći ili u vezi s trudnoćom. Prema dostavljenom očitovanju radna skupina priprema cjelovit nacrt Prijedloga navedene Uredbe koji će po završetku uputiti u zakonsku proceduru.

Telegram, 17.11.2019.