sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica o ekonomskom nasilju za Nova TV

novainformerPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, dala je intervju za emisiju Informer Nove TV vezano za ekonomsko nasilje. Pravobraniteljica je objasnila da se radi o jednom od najmanje prepoznatih oblika nasilja u praksi koji je kao takav po prvi puta bio uvršten u Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji 2009., a definiran je i u važećem Zakonu donesenom 2017. Nažalost, ekonomsko nasilje se u praksi ne prepoznaje od strane nadležnih institucija, posebice centara za socijalnu skrb i policije pa se često tretira kao „neriješeni imovinskopravni odnosi“. 

Pravobraniteljica je navela primjere iz prakse postupanja institucije po pritužbama, a vezano za ekonomsko nasilje poput samovoljnog uskraćivanja električne energije, slučajeva u kojima jedan bračni partner u cijelosti sam plaća račune za sve komunalne usluge i režijske troškove u strahu da im ne budu usluge obustavljene, jer obiteljski nasilnik ne želi participirati u troškovima ili slučajeva u kojoj cjelokupna skrb o djeci i kućanstvu u potpunosti padne na teret jednog bračnog partnera u troškovima kojih drugi ne želi participirati iako koristi istu nekretninu. Situacija u društvu je takva da su žene i dalje češće ekonomski ovisne o svojim partnerima što negativno utječe na njihovu odluku da napuste nasilnog partnera. Pravobraniteljica je istaknula da je važno kontinuirano raditi na ekonomskom osnaživanju žena i ohrabrivanju u prijavljivanju nasilja.

Iz medija:

Dnevnik.hr, 10.11.2019.