Nastavak suradnje s udrugom Status M

radionicaStatusMPravobraniteljica se odazvala pozivu udruge Status M za sudjelovanje na prvom danu trodnevnog treninga izgradnje kapaciteta za zaposlenike/ce i članove/ice partnerskih organizacija udruge Status M koje sudjeluju u projektu EQUI-X Promoting innovative-strategies addressing the construction of gender identities and engaging men and boys in non-violent models of masculinity

Edukator Petar Hokman iz Statusa M predstavio je savjetnicama Pravobraniteljice Nevenki Sudar i Martini Strunjak spomenuti projekt te je naglasio kako su glavni ciljevi projekta osmišljavanje i implementacija novih pristupa u prevenciji rodno-uvjetovanog nasilja među djevojčicama/ženama i dječacima/muškarcima različitih sociodemografskih obilježja, promoviranje inovativne strategije za osnaživanje djevojčica/žena i dječaka/muškaraca i konstruiranje i promoviranje nenasilnih modela maskuliniteta te jačanje odnosa između EU Academia i organizacija civilnog društva orijentiranih na rodno-uvjetovano nasilje i prevencijske programe. 

Savjetnica Pravobraniteljice Nevenka Sudar upoznala je sudionike/ce treninga s organizacijom i nadležnostima institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, kao i s EU projektima koje je Pravobraniteljica provodila te još uvijek provodi, uz poseban osvrt na tekući projekt "Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama" koji je započet u travnju 2017. godine.

Treningu su prisustvovale partnerske organizacije udruge Status M i to Centre for Social Studies iz Portugala, CEPAIM iz Španjolske, Dissens – Institute for Education and Research iz Njemačke i Beweging tegen Gewald – Vzw Zijn iz Belgije.

Sudionici/e su bili/e iznimno zainteresirani/e za nadležnosti, aktivnosti i postupanja Pravobraniteljice. Oko pitanja koja su postavljali/e savjetnicama razvila se živa diskusija, a naročito ih je zanimao način postupanja Pravobraniteljice povodom pritužbi građana i građanki, stanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj te mogućnosti zaštite u slučajevima spolnog uznemiravanja.

Share