Intervju pravobraniteljice za Glas Slavonije

glasslavonijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je intevju za Glas Slavonije vezano za ratifikaciju Istanbulske konvencije. Ukratko je objasnila svrhu Konvencije te nerazumijevanje pojma rod kojim se manipulira i zbog kojeg se nameću sporedne teme, često iskrivljenog značenja, umjesto da u fokusu bude bit donošenja Konvencije a to je osiguranje učinkovite zaštite žrtava nasilja, posebice žena kao žrtava rodno uvjetovanog nasilja. Ratifikacijom Konvencije Hrvatska se obvezuje osigurati zakonski okvir koji će, između ostalog, učinkovito sankcionirati svakko nasilje među partnerima, neovisno o tome radi li se o bivšim ili sadašnjim partnerima te neovisno o tome dijeli li počinitelj ili  je dijelio prebivalište sa žrtvom.

Također se obvezuje žrtvama nasilja osigurati besplatnu pravnu pomoć, poduzeti potrebne mjere kako bi se osiguralo osnivanje dovoljnog broja lako dostupnih skloništa za žrtve nasilja kao i niz drugih mjera kojima se unaprjeđuje borba protiv nasilja nad ženama na nacionalnoj razini.

Cijeli intervju možete pročitati OVDJE >>

Share