Pravobraniteljica dala izjavu za Dnevnik HTV1

Dnevnik10042016Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Dnevnik HTV1 vezano za ravnopravno korištenje rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta od strane majki i očeva. Naime, još uvijek premali broj očeva koristi zakonsko pravo na rodiljni i roditeljski dopust, u 2015. samo 2,04% muškaraca, dok je rodiljne/roditeljske naknade koristilo svega 1,7% očeva. Jedan od razloga je nerazumijevanje od strane poslodavaca u okruženju u kojem se na brigu o djeci gleda kao na primarnu ulogu žene.

Vezano za ostvarivanje prava LGBT osoba, pravobraniteljica je navela kako smo svjedoci homofobnih izjava i raznih oblika fizičkog nasilja nad pripadnicima/ama spolnih manjina.

Zašto nismo društvo ravnopravnosti?, HTV Dnevnik 1, 10.4.2016.

Share