Pravobraniteljica dala intervju Radiju Mrežnica

Karlovac radioPrilikom posjeta Ženskoj grupi Karlovac „Korak“, a povodom 08.03., Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je prigodni intervju Radio Mrežnici, a u kojem se osvrnula na položaj žena u društvu te njihovo osnaživanje na svim područjima života.

Pravobraniteljica se osvrnula na pitanje rada i zapošljavanja žena, a posebice na nepovoljniji položaj žena na tržištu rada koji dodatno otežava i ekonomska kriza, istaknuvši kako je stopa nezaposlenosti žena u RH oko 18 % dok na razini EU iznosi 6-7 %. Navela je kako žene kasnije dolaze na tržište rada te ranije odlaze s njega, a što nije slučaj i s muškarcima, te se osvrnula i na problematiku spolnog uznemiravanja na radnom mjestu kao i općenito nepovoljniji položaj trudnica i majki s malom djecom na tržištu rada. Istaknula je kako i dvostruko više žena u odnosu na muškarce sklapa ugovore o radu na određeno vrijeme, a žene u RH su 10-11 % manje plaćene za svoj rad u odnosu na muškarce.

Pravobraniteljica se osvrnula i na pitanje političke participacije žena, a što uključuje i zastupljenost žena u izvršnim i predstavničkim tijelima. Spomenuto je i pitanje reproduktivnih prava žena te korištenje priziva savjesti. Pored nepovoljnijeg položaja na tržištu rada te na području javnog života (kao što su npr. seksizmi u medijima), žene se nalaze u nepovoljnijem položaju i na području privatnog života, a što se posebice ogleda u njihovoj brizi i skrbi za djecu kao i neravnomjernoj raspodjeli kućanskih polova koji još uvijek najčešće padaju na teret žene. U kontekstu navedenog važno je i poticanje očeva na veće korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta obzirom kako je u 2015.g. svega 5 % muškaraca koristilo roditeljski dopust.

Žene i dalje diskriminirane na tržištu rada, Radio Mrežnica, 8.3.2016.

Share