Pravobraniteljica za Večernji list o različitim tumačenjima pozitivnih zakonskih propisa

VecernjiPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić dala je izjavu za Večernji list vezano za različita tumačenja pozitivnih zakonskih propisa koji se odnose na uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca na izbornim listama za parlamentarne izbore. Pored stajališta koje je objavila još 16. veljače 2016., Pravobraniteljica također ukazuje kako je jasno da različita pravosudna tijela na različit način tumače pozitivne zakonske propise koji se odnose na obvezu uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca na izbornim listama za parlamentarne izbore.

U pravnom poretku RH, sukladno ustavnom načelu trodiobe vlasti, zakone tumače i kroz svoju praksu pojašnjavaju tijela sudbene vlasti. U tom smislu Pravobraniteljica ukazuje na čl. 37. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu koji propisuje kako će bilo koji sud, uključujući i prekršajni sud, koji u postupku utvrdi da zakon koji bi trebao primijeniti, odnosno pojedina njegova odredba nisu suglasni s Ustavom, zastati s postupkom i podnijeti Ustavnom sudu zahtjev za ocjenu suglasnosti zakona, odnosno pojedine njegove odredbe s Ustavom. Stoga, s obzirom da postoje nedoumice oko primjene pozitivnih odredbi kojima se regulira pitanje odgovornosti za nepoštivanje obveze uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca kao izraza temeljne ustavne vrednote ravnopravnosti spolova, pravni poredak Republike Hrvatske pruža priliku nadležnim pravosudnim tijelima da te nedoumice razriješe u sklopu postupka pred tijelima sudske vlasti.

Cjeloviti članak u Večernjem listu, 20.2.2016.

Share