sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Pravobraniteljica u emisiji "Vita jela,zelen bor" HTV 1

vitajela 3Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić gostovala je danas u emisiji „Vita jela, zelen bor“ HTV 1 zajedno s Barbarom Finderle, predsjednicom Hrvatske komore primalja. Povod razgovoru bio je slučaj Ivana Marinića prvog muškarca koji je, po završetku školovanja za primalje, te odrađenog staža i položenog stručnog ispita, zatražio upis u Hrvatsku komoru primalja i izdavanje licence. Do problema je došlo kada mu nije mogla biti izdana svjedodžba u muškom rodu, budući da nije predviđen muški rod za zanimanje primalje. Pravobraniteljica je naglasila da se tržište rada mora prilagoditi situaciji u kojoj se muškarci i žene školuju za tradicionalno muška, odnosno tradicionalno ženska zanimanja.

Spomenula je i Nacionalnu klasifikaciju zanimanja iz 2008. koja je sva zanimanja navela u oba roda, ali je nekoliko, među kojima su i primalje, ostalo isključivo u ženskom rodu. Iz toga proizlazi i ovaj današnji problem. Pravobraniteljica je govorila i o pritužbama koje zaprima od građana i građanki, a koje se u najvećem broju odnose na područje rada i zapošljavanja te načinu na koji institucija Pravobraniteljice postupa temeljem pritužbi. Ukoliko osoba nije svjesna svojih prava i prijeđe preko diskriminatornih pitanja prilikom intervjua za zapošljavanje, kao što su pitanja vezana uz brak, majčinstvo, planiranje obitelji, gotovo sigurno je da će se tijekom radnog staža pojaviti druge situacije koje će biti diskriminirajuće temeljem spola ili bračnog i obiteljskog statusa.
 
Iako Zakon o primaljstvu iz 2008. u članku 1. navodi da „izrazi koji se koriste u Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod“, ipak se ne navodi zanimanje primalje u muškom rodu (navodi se da odredbe Zakona koje se odnose na primalje na odgovarajući način primjenjuju i na osobe sa zanimanjem: primalja-asistentica, primalja-prvostupnica, ginekološko-opstetrička primalja, medicinska sestra primaljskog smjera , viša medicinska sestra primaljskog smjera i  viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera. Ivanu će, prema riječima Barbare Finderle, biti izdana licenca za zanimanje „primaljski asistent“.