sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Izjava pravobraniteljice za Index.hr povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama

indexPovodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, Pravobraniteljica Višnja Ljubičić dala je izjavu za Index.hr vezano za ratifikaciju Istanbulske konvencije, odnosno Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Istaknula je da je 22. siječnja 2013., kao 27. zemlja potpisnica, Republika Hrvatska potpisala  Konvenciju  Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama. Konvencija prepoznaje obiteljsko nasilje kao nasilje kojim su nerazmjerno pogođene  žene te ga stoga definira i kao rodno uvjetovano nasilje.

Pravobraniteljica je napomenula kako u RH već gotovo 20 godina postoji pravni okvir koji se svakodnevno izgrađuje primjenom zakona, temeljem kojeg se nasilje nad ženama prepoznaje, suzbija, kažnjava i prevenira. Donesen je i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji, kao  provedbeni akt niza zakona koji reguliraju postupanja nadležnih tijela u trenutku kad se suoče s nasilničkim ponašanjem u obitelji - s osumnjičenim i žrtvom. Od nedavno, nasilničko ponašanje u obitelji, ovisno o manifestaciji (ubojstvo, teška tjelesna povreda, prijetnja i dr.) predstavlja kazneno djelo za koja je predviđena teža kazna, ukoliko su počinjena prema bliskoj osobi, odnosno članu/ici obitelji. Međutim, bez obzira na dobar zakonodavni okvir, podaci koje Pravobraniteljica prati godinama prati pokazuju da  obiteljsko nasilje u Republici Hrvatskoj postaje sve brutalnije, te da su, u skladu sa svjetskim trendovima, i u Hrvatskoj žrtve nasilja u obitelji dominantno žene.

Iz godine u godinu broj prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji propisanih  Zakonom o zaštiti od nasilja u obitelji neznatno  opada (u 2014. - 10%), ali povećava  se broj kaznenih djela počinjenih prema bliskim osobama. Pravobraniteljica naglašava da su prekršajnim (64%) i kaznenim (72%) djelima dominantno oštećene žene. Počinitelji su muški članovi obitelji –bivši/sadašnji bračni/izvanbračni partner ili neki drugi srodnik.

S obzirom da Istanbulska konvencija utvrđuje da je nasilje nad ženama rodno uvjetovano te da se radi o obliku spolne diskriminacije, kao i činjenice  da je  Konvencija sačinjena sukladno najboljim praksama zemalja članica Europske unije, Pravobraniteljica se dosljedno i kontinuirano zalaže za to da Republika Hrvatska ratificira Konvenciju.

Hrvatska još nije ratificirala Konvenciju koja treba zaštiti žene od nasilja: "Napadi su sve brutalniji", Index.hr, 25.11.2015.

Hrvatska još nije ratificirala Konvenciju koja treba zaštititi žene od nasilja: "Napadi su sve brutalniji", Radio Sv. Nedjelja, 25.11.2015.