sklonista
povjerenstva
koordinatori

Posjetite nas na:

fb yt twitter gplus

zene i mediji logo

Rješenje Porezne ispostave Samobor je diskriminatorno

imagesPravobraniteljici je Centar za ženske studije dostavio pritužbu na rješenje Porezne ispostave Samobor (dalje u tekstu: PI Samobor) u kojoj se navodi kako je stanovita građanka tijekom 2013. donirala novčana sredstva Centru za ženske studije te je početkom 2014. u okviru zakonskog roka, a temeljem podnesene porezne prijave radi utvrđivanja poreza na dohodak za 2013., zatražila uvećanje osobnog odbitka radi donacije istih sredstava.

Međutim, prije nekoliko dana zaprimila je rješenje PI Samobor kojim je njen zahtjev za uvećanje osobnog poreznog odbitka za darovanja u odgojno-obrazovne i kulturne svrhe odbijen jer da su „podaci iz porezne prijave netočni, odnosno nepotpuni“. Daljnje obrazloženje takvog rješenja, potpisanog po voditeljici ispostave, navodi: „Uvećanje osobnog odbitka za darovanja u odgojno-obrazovne i kulturne svrhe se ne može priznati, jer je odgoj – obrazovanje i kultura koju promiče Centar za ženske studije, a koja se zalaže za pravo na pobačaj, u izravnoj suprotnosti s čl. 21. Ustava RH u kojem je propisano da svako ljudsko biće ima pravo na život. Treba spomenuti da je Europski sud pravde u sporu C-34/10 Oliver Brustle v. Greenpeace E.V. definirao da je bilo koja jajna stanica u trenutku oplodnje organizam sposoban da se iz njega pokrene proces nastanka ljudskog bića. Odnosno, da ljudski život započinje oplodnjom. Također, člankom 5. Ustava RH propisano je da u RH zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom, te je svatko dužan držati se Ustava i prava i poštivati pravni poredak RH. Stoga bi priznavanje prava koje potiče odgoj-obrazovanje i kulturu koja promiče pobačaj – temeljenog na Zakonu o porezu na dohodak, a koje je u suprotnosti s Ustavom, bilo direktno kršenje Ustava RH. Zbog svega navedenog uvećanje osobnog odbitka za darovanja u odgojno-obrazovne i kulturne svrhe Centru za ženske studije ne može se priznati“.

Uvidom u pritužbu  i sporno rješenje Pravobraniteljica je ustanovila  slijedeće:
-da je nadležna osoba PI Samobor  prisvojila sebi pravo  tumačiti jesu li važeći zakoni RH, konkretno Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje  o rađanju djece  (NN 18/78 i 88/09)  u skladu s Ustavom ili ne;

-da je tumačila presudu Europskog suda pravde i njezin smisao te širinu primjene u predmetu u kojemu se traži povrat poreza.

Pravobraniteljica upozorava da spomenuta presuda Europskog suda pravde nije ni u kakvoj vezi sa primjenom poreznih propisa ijedne od zemalja članica EU, već govori o pravu na patentiranje istraživanja na pojedinim vrstama ljudskih stanica, te je u presudi pojam  jajne stanice definiran isključivo za potrebe i domet te presude odnosno za interpretaciju čl. 6(2)c Direktive 98/44/EC o pravnoj zaštititi biotehnoloških izuma. Štoviše, samom presudom naglašeno je kako se definicija pojma embrija i jajne stanice primjenjuje samo i isključivo za potrebe predmetnog slučaja, jer se radi o složenom  medicinskom, pravnom i etičkom pitanju.

Pravobraniteljica naglašava kako Ustav RH valja tumačiti sistemski, a ne izvlačenjem iz konteksta pojedinih odredbi. Naime, čl. 21. Ustava na koji se dotična osoba – zaposlena u PI Samobor pozvala, sastavni je dio glave 2. Ustava koja nosi naslov Osobne i političke slobode i prava. Činjenica jest da st. 1. članka 21. Ustava propisuje da svako ljudsko  biće ima pravo na život, no st. 2. istog članka određuje da u RH nema smrtne kazne. Iz daljnjeg teksta dotične glave Ustava jasno slijedi da se zapravo radi o zaštiti osnovnih prava osoba koje su iz nekog razloga uhićene/pritvorene i o osnovama suđenja u kaznenom postupku, kojima se garantira zaštita i pravo na jednakost svim hrvatskim građanima, kao i drugih osnovnih prava i sloboda. Niti jednom tom odredbom ne propisuje se kada počinje život niti ima govora o zaštiti embrija od trenutka oplodnje kao živog bića, odnosno čovjeka.

Nadalje, Pravobraniteljica ističe kako je Zakon o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece (NN 18/78 i 88/09)  važeći  zakon  u RH, a odluku o tome je li isti zakon (ili bilo koji drugi) u skladu s pojedinom odredbom Ustava ili cijelim Ustavom, može donijeti jedino Ustavni sud RH.

Isto tako Pravobraniteljica  smatra  i da PI Samobor nije ovlaštena tumačiti domet i smisao presuda Europskog suda pravde te primjenjivati ono što je tamo utvrđeno, osim  ukoliko se ne odnosi na pitanja financija, odnosno poreznih obaveza građana.

Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) od 18. prosinca 1979., koja se primjenjuje u RH, čl. 10(1)h propisuje pravo žena na pristup posebnim informacijama iz područja obrazovanja radi pomoći u osiguranju zdravlja i dobrobiti obitelji, uključujući informacije i savjete o planiranju obitelji, dok  čl. 16(1)e propisuje da žene imaju jednaka prava da slobodno i odgovorno odlučuju o planiranju obitelji, pristup odgovarajućoj zdravstvenoj zaštiti, uključujući informacije, savjete i usluge u vezi sa planiranjem obitelji.

Temeljem čl. 19. st. 1. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, u daljnjem tekstu: ZRS), Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova predstavlja neovisno tijelo nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova. Valja naglasiti kako je upravo institucija Pravobraniteljice ustanovljena kao rezultat usvajanja gore spomenute Konvencije koja garantira ravnopravnost spolova u svim područjima života. Članak 6. stavak 2. ZRS-a zabranjuje diskriminaciju na osnovi trudnoće i materinstva. Kako su i trudnoća i materinstvo imanentne samo ženama, upravo se one vrlo često nađu pod udarom diskriminacije ne samo temeljem trudnoće i materinstva, već i po pitanjima slobodne volje planiranja obitelji te pristupa informacijama o tome, što je protivno Konvenciji o ukidanju svih oblika diskriminacije žena, a samim time i ZRS-u, koji izvire iz navedene Konvencije.

Stoga je Pravobraniteljica slijedom navedenog, u postupanju PI Samobor utvrdila povredu članka 6. Stavka 2. ZRS-a.

Pravobraniteljica upozorava Ministarstvo financija da je spornim pravnim aktom PI Samobor prekoračila svoje ovlasti i grubo diskriminirala podnositeljicu porezne prijave, te preporuča Ministarstvu financija da se prilikom donošenja poreznih akata pridržava važećih propisa RH te primjenjuje i tumači samo one koji su u izravnoj vezi sa poreznim pravima i obvezama pravnih ili fizičkih osoba.

Više iz medija:

Porezna uprava proglasila Centar za ženske studije – protuustavnim!, h-alter.org, 17. 09. 2014.

Porezna uprava proglasila Centar za ženske studije protuustavnim, voxfeminae.net, 17. 09. 2014.

ŠOKANTNO POREZNO RJEŠENJE ‘Ništa od porezne olakšice, donirali ste novac udruzi koja je za pobačaj’, jutarnji.hr, 17. 09. 2014.

'Sramotno' i 'političko' porezno rješenje: Kreće istraga protiv službenika, danas.net.hr, 18. 09. 2014.

ŽESTOKA REAKCIJA Lalovac bijesan zbog skandala. Na hitnom sastanku tražio je ostavke, jutarnji.hr, 19. 09. 2014.

Lalovac zatražio hitno uvođenje reda u Poreznoj upravi i ostalim sektorima, liderpress.hr, 19. 09. 2014.