EU projekti

Sastanak s predstavnicama Ženske sobe - Centra za seksualna prava

zensobasastprs1607Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava u provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Tema sastanka bila je provedba preostalih aktivnosti u završnoj fazi projekta, s primarnim fokusom na edukacije namijenjene pravosuđu i policiji, kojima je cilj ukazati na postojeće pravosudne prakse koje djeluju na štetu žrtve, od problematične klasifikacije nasilnog čina preko tretiranja žrtava tijekom sudskog postupka do neadekvatnog sankcioniranja počinitelja.

Opširnije...

Nastavak aktivnosti u okviru EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

4sastpartnERPPOdržan je čevrti redoviti sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Na sastanku održanom u prostorijama Pravobraniteljice predstavljene su do sada provedene aktivnosti i razgovaralo se o aktualnim aktivnostima – istraživanjima na temu rodnog jaza u plaćama i mirovinama na uzorku učenika/ca srednjih škola te zaposlenika/ca na voditeljskim/upravljačkim položajima te o predstojećim aktivnostima kao što su izrada edukacijskog priručnika i održavanje radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u zadnjem kvartalu 2019. godine.

Opširnije...

Prvi sastanak u okviru EU projekta "Parents@work: changing perceptions!"

ParentsatWorkWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na inicijalnom sastanku EU projekta „Parents@work: changing preceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, koji je započeo s provedbom u svibnju 2019. godine. Projekt se financira sredstvima iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije, a institucija Pravobraniteljice je podržavajuća institucija u okviru provedbe projekta. Nositelj projekta je L&R Sozialforschung Wien (L&R institut za društvena istraživanja), a partneri na projektu su Pravobraniteljica za jednako postupanje Republike Austrije (de. Gleichbehandlungsanwaltschaft) te organizacija CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, iz Hrvatske.

Opširnije...

Projekt “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine“ predstavljen na sastanku u Briselu

BrisellipanjU Briselu je 26. i 27. lipnja 2019. održan sastanak organizacija čiji se projekti bave osnaživanjem žena i borbom protiv rodno utemeljnog nasilja koji su financirani putem Europske komisije temeljem REC (Rights, Equality and Citizenship) programa. Na sastanku je DG Justice and Consumers (European Commission) predstavio programsko i financijsko provođenje projekata dok su o praksama monitoringa i evaluacije govorile dr. Silvia Scarpa i Kate Doyle. Predstavljeni su projekti dobre prakse na teme ravnoteže privatnog i poslovnog života, rodnog jaza u plaćama/mirovinama i stereotipa s kojima se susreću žene na tržištu rada te sociološke analize koje su održale su prof. Laura den Dulk i dr. Heejung Chung.

Opširnije...

Sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba

sastZSwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava u provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Glavna tema sastanka bila je provedba preostalih aktivnosti Ženske sobe u okviru projekta te ostale aktivnosti predviđene u ovoj fazi s posebnim naglaskom na edukaciju i podizanje svijesti o problemu nasilja prema ženama koje će se implementirati u drugoj polovici 2019. godine. 

Opširnije...

Pravobraniteljica održala predavanje na međusektorskoj edukaciji o nasilju nad ženama u Splitu

PRSSplitradionicaPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, u Splitu je održala predavanje pod nazivom „Femicid-kako problem učiniti vidljivim?“ na jednodnevnoj međusektorskoj edukaciji o problemu nasilja nad ženama i femicidu, u organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava kao partnerske organizacije na projektu 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', kojeg je nositeljica institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Četvrta međusektorska edukacija namijenjena je predstavnicima i predstavnicama nadležnih tijela, institucija i organizacija civilnog društva koji/e se u svakodnevnom radu susreću s problematikom nasilja prema ženama i femicida s područja Splitsko- dalmatinske, Šibensko- kninske i Zadarske županije. 

Opširnije...

Pravobraniteljica održala predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu

JMC ZagrebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu, u organizaciji Jean Monnet Centra izvrsnosti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Opširnije...

Sastanak s radnim skupinama za provedbu istraživanja pravomoćnih presuda o nasilju prema ženama

sastvawa805Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ održala je sastanak s predstavnicima/ama radnih skupina za provedbu istraživanja pravomoćnih sudskih presuda prekršajnih i kaznenih sudova o slučajevima nasilja prema ženama. Istraživanjem se provodi analiza sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida s ciljem identificiranja, postojećih pravnih praksi koje predstavljaju prepreke za učinkoviti pravni progon i kažnjavanje nasilja prema ženama.

Opširnije...

Treći sastanak na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

partnerskisastWEBOdržan je treći redoviti sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine". Na sastanku održanom u prostorijama Pravobraniteljice predstavljene su provedene aktivnosti te se razgovaralo o izrađenoj analizi stanja rodnog jaza u plaćama i mirovinama u Hrvatskoj i istraživanju stavova i znanja o rodnom jazu u plaćama i mirovinama koje će se uskoro provesti u srednjim školama.

Opširnije...

Održan sastanak u vezi istraživanja u sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”

sast0205WEBOdržan je partnerski sastanak u vezi istraživanja koje se provodi u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Istraživanje će se provesti na populaciji učenika srednjih škola na temu odabira zanimanja i rodnog jaza u plaćama i mirovinama. Na sastanku se razgovaralo o anketnim pitanjima, definiranju uzorka, kontaktiranju škola te načinu provedbe samog anketiranja u školama. 

Opširnije...

Dvodnevna radionica za medije u Donjoj Stubici

stubica1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je u Donjoj Stubici na prvoj dvodnevnoj radionici za medijske djelatnike i djelatnice o profesionalnom i senzibiliziranom izvještavanju o nasilju prema ženama i femicidu, koju je, u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, organizirala partnerska organizacija Ženska soba-Centar za seksualna prava. Pravobraniteljica je, kao nositeljica projekta, upoznala sudionike/ce s s aktivnostima i ciljevima projekta, a u drugom dijelu radionice predstavila je rezultate istraživanja „Analiza medijskog izvještavanja o nasilju prema ženama 2012.-2016.“ te „Medijski kodeks- vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu“, namijenjen upravo novinarima i novinarkama te urednicima/cama.

Opširnije...

Sastanak o dostupnosti podataka u okviru projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

sastanak2203webOdržan je redoviti sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu, Sindikatom umirovljenika Hrvatske i Državnim zavodom za statistiku o temi dostupnosti podataka o zaposlenosti, rodnom jazu u plaćama te mirovinama za analizu stanja zaposlenosti i mirovinskog sustava koja se provodi u sklopu projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Na sastanku su sudjelovale/i Josip Šipić i Dunja Potočnik iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Jasna Petrović iz Sindikata umirovljenika Hrvatske, Martina Špundak, i Snježana Varga iz Državnog zavoda za statistiku a ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, suradnice/i članice/ovi projekta Mladenka Morović, koordinatorica projekta Sanda Brumen te projektni koordinator VAWA projekta Srđan Kerčević.

Pravobraniteljica sudjelovala na okruglom stolu u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava

prszsobawebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sudjelovala je na okruglom stolu pod nazivom „Uloga medija u formiranju percepcije o nasilju nad ženama i femicidu - utjecaj na društvo i žrtve nasilja“ u organizaciji Ženske sobe - Centra za seksualna prava, partnerske organizacije na EU projektu 'Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama', kojeg je nositeljica institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Pravobraniteljica Ljubičić u izlaganju je ukratko predstavila projekt i rezultate „Analize medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama 2012.-2016.“ koju je provela na uzorku od 3.499 članaka s pet Internet portala. 

Attachments:
Download this file (Glas_Slavonije_21_2_2019.pdf)Glas_Slavonije_21_2_2019.pdf[ ]689 Kb
Opširnije...

Partnerski sastanak u okviru EU VAWA projekta

vawasastanak1022019Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava i pridruženim partnerima na provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama: Hrvatskim novinarskim društvom, Policijskom akademijom i Pravosudnom akademijom. Raspravljalo se o nacrtu Medijskog kodeksa koji je u finalnoj fazi izrade, aktivnostima Ženske sobe u okviru projekta te ostalim aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2019. Poseban naglasak stavljen je na pripremu edukacija za suce i sutkinje prekršajnih i kaznenih sudova, državnog odvjetništva i policijskih službenika/ca u okviru druge cjeline provedbe projekta koje Pravobraniteljica provodi u suradnji s Policijskom akadmeijom i Pravosudnom akademijom.

Opširnije...

Održan 2. sastanak EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

gppgsijecanjOdržan je drugi redoviti sastanak partnerskih organizacija u okviru EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine". Na sastanku održanom u prostorijama Pravobraniteljice predstavljene su provedene aktivnosti nakon čega se razgovaralo o izradi analize stanja zaposlenosti, rodnog jaza u plaćama i mirovinskog sustava te dostupnosti podataka potrebnih za analizu koja predstoji. Na sastanku su sudjelovali/e: Josip Šipić ispred Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Jasna Petrović i Mia Škarica ispred Sindikata umirovljenika Hrvatske, Anamarija Tkalčec ispred CESI - Centra za edukaciju savjetovanje i istraživanje, a ispred institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova suradnice/i članice/ovi projekta Mladenka Morović, koordinatorica projekta Sanda Brumen te projektni koordinator VAWA projekta Srđan Kerčević.

Više članaka ...

 1. Pravobraniteljica predstavila aktivnosti projekta VAWA u emisiji „Zagrebe, dobro jutro“ Z1 televizije
 2. Sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba
 3. Sastanak s koordinatoricom udruge CESI o novom EU projektu
 4. Održan partnerski sastanak sa Ženskom sobom
 5. Održan sastanak u vezi dostupnosti podataka za analizu stanja o zaposlenosti i mirovinskom sustavu
 6. Održan je sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu
 7. Održan je sastanak u vezi suradnje na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 8. Održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke
 9. Pravobraniteljica izlagala na okruglom stolu AEM-a o medijskom izvještavanju u nasilju prema ženama
 10. Pokrenuta rasprava o nacrtu Medijskog kodeksa
 11. Oformljena Fokus grupa II za izradu Medijskog kodeksa
 12. Predstavljanje novog EU projekta Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova
 13. NAJAVA predstavljanja novog EU projekta u Hrvatskom saboru
 14. Pravobraniteljica održala predavanje u Rijeci pod nazivom "Femicid - kako problem učiniti vidljivim?"
 15. Sastanak na temu izrade smjernica za zaštitu djeteta na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 16. Sastanak s Pravosudnom akademijom vezano za provedbu serije edukacija u okviru projekta VAWA
 17. Pripremni sastanak za provedbu edukacija u okviru cjeline „Poboljšanje kapaciteta za odgovoranje na nasilje prema ženama“ projekta VAWA
 18. Održan prvi sastanak na EU projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 19. Sastanak radne skupine za analizu pravomoćnih sudskih presuda
 20. Oformljena treća fokus grupa – glasnogovornici/e