EU projekti

Održana prva u nizu radionica "Ravnopravnost za sve" u sklopu EU projekta "Jednaka prava -jednake plaće-jednake mirovine"

radionicaListopad2019Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI – Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje održala je od 14.-15. listopada 2019. u Zagrebu prvu u nizu dvodnevnih radionica RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Cilj edukacija je podizanje svijesti o društvenom problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, odnosno sprječavanje rizika siromaštva za žene u Hrvatskoj. Sudionicama/ima je predstavljen projekt te provedene aktivnosti a teme o kojima se raspravljalo bile su problem jednakih plaća i mirovina, pitanja roda i spola, utjecaj obrazovanja na problem nejednakih plaća te važnost usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života u svrhu postizanja ravnopravnosti u svijetu rada i mirovinskog sustava. Partnerska organizacija iz Belgije predstavila je situaciju u Belgiji kao primjer dobre prakse u postizanju jednakosti u plaćama i mirovinama.

Opširnije...

U Splitu održana edukacija o suzbijanju nasilja prema ženama za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava

zs SPLITU okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom održala je u Splitu drugu po redu edukaciju za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava. Cilj edukacije je podići svijest državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava o nasilju prema ženama i femicidu, a edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održala se u prostorijama Županijskog državnog odvjetništva u Splitu.

Opširnije...

U Zagrebu održana prva edukacija za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava o suzbijanju nasilja prema ženama

dorhzgradaU posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je u Zagrebu prvu edukaciju za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava. Prva u nizu dvodnevnih edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održana je u Pravosudnoj akademiji u Zagrebu, a cilj edukacije je podići svijest državnih odvjetnika/ca i zamjenika/ca općinskih i županijskih državnih odvjetništava o nasilju prema ženama i femicidu.

Opširnije...

Poziv na radionicu u Zagrebu

erepepradionicapozivPravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji sa CESI - Centrom za edukaciju, savjetovanje i istraživanje organizira radionice RAVNOPRAVNOST ZA SVE! koje se provode u sklopu projekta - “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine”. Cilj je podizanje svijesti o društvenom problemu jaza u plaćama i mirovinama između muškaraca i žena, odnosno sprječavanje rizika siromaštva za žene u Hrvatskoj. Prva u nizu radionica će se održati u Zagrebu 14. i 15. listopada 2019. a namijenjena je predstavnicima/ama: privatnih i javnih tvrtki, ustanova u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, sindikata, organizacija civilnog društva, lokalnih i nacionalnih vlasti te učenicima/ama srednjih školaMolimo da se za radionicu u Zagrebu prijavite na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do petka 4. listopada 2019.

Opširnije...

U Osijeku održana druga edukacija za suce i sutkinje

Osijek 04-10-2019U posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Pravosudnom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je dvodnevnu edukaciju (03. i 04. listopada 2019.) za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova. Edukacija pod nazivom „Jačanje kapaciteta sudaca i sutkinja općinskih i županijskih sudova u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održala se u regionalnom centru Pravosudne akademije u Osijeku, pri Županijskom sudu u Osijeku, a cilj edukacije jest podići svijest pravosudnih dužnosnika/ca o nasilju prema ženama, obiteljskom nasilju i femicidu.

Opširnije...

U Zagrebu održana edukacija za policijske službenike/ce o suzbijanju nasilja prema ženama

2radionicapolicZGU posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta, u suradnji s Policijskom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je u Policijskoj akademiji u Zagrebu prvu u nizu dvodnevnih edukacija za policijske službenike i službenice pod nazivom „Jačanje kapaciteta policijskih službenika i službenica u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“, s ciljem podizanja njihove svijesti o nasilju prema ženama i femicidu. U okviru edukacije, polaznicima/ama se obratila pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, koja je predstavila EU projekt kojeg je nositeljica, kao i iskustva i preporuke institucije Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova.

Attachments:
Download this file (Jutarnji_list_01_10_19.pdf)Jutarnji_list_01_10_19.pdf[ ]108 Kb
Opširnije...

U Splitu održana edukacija za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova

1edukSplitU posljednjoj fazi provedbe EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, kao nositeljica projekta u suradnji s Pravosudnom akademijom kao pridruženim partnerom, održala je u Splitu edukaciju za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova. Prva u nizu dvodnevnih edukacija za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova, pod nazivom „Jačanje kapaciteta sudaca i sutkinja općinskih i županijskih sudova u Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“ održana je u regionalnom centru Pravosudne akademije pri Županijskom sudu u Splitu, a cilj edukacije je podići svijest pravosudnih dužnosnika/ica o nasilju prema ženama i femicidu.

Opširnije...

Pripremni sastanak za provedbu edukacija „Jačanje kapaciteta sudaca i sutkinja općinskih i županijskih sudova u RH za suzbijanje nasilja prema ženama“

sastanak edukacijePravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“ održala je pripremni sastanak s voditeljima/icama edukacija za suce i sutkinje pod nazivom „Jačanje kapaciteta sudaca i sutkinja općinskih i županijskih sudova u Republici Hrvatskoj za suzbijanje nasilja prema ženama“, a koje će se u rujnu i listopadu organizirati u Splitu, Osijeku i Zagrebu. Uz edukacije za suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova u Republici Hrvatskoj, održat će se i edukacije za državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava koje Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova organizira u suradnji s Pravosudnom akademijom te policijske službenike/ce u suradnji s Policijskom akademijom, s ciljem podizanja svijesti o važnosti suzbijanja nasilja prema ženama.

Opširnije...

Sastanak s Pravosudnom akademijom

pravosudakPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s predstavnicama Pravosudne akademije koja je pridruženi partner na provedbi projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Sastanak je održan povodom završnih priprema za provedbu edukacija za policijske službenike/ce, suce i sutkinje općinskih i županijskih sudova te državne odvjetnike/ce i zamjenike/ce općinskih i županijskih državnih odvjetništava, kojima je cilj ukazati na postojeće prakse koje djeluju na štetu žrtve, od problematične klasifikacije nasilnog čina preko tretiranja žrtava tijekom sudskog postupka do neadekvatnog sankcioniranja počinitelja.

Opširnije...

Portal VoxFeminae potpisao Sporazum o prihvaćanju smjernica Medijskog kodeksa - nastavak podrške inicijativi Pravobraniteljice

prsivoxfemMKPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, kao nositeljica projekta EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, potpisala je Sporazum o prihvaćanju smjernica Medijskog kodeksa - vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu s internetskim portalom VoxFeminae.net. Medijski kodeks – vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu, koji je svečano predstavljen 8. ožujka 2019. godine povodom Međunarodnog dana žena, u Hrvatskom novinarskom domu, vodič je za medijske djelatnike/ce za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. Nastao je na temelju analiza medija i u suradnji s medijskim stručnjacima i stručnjakinjama. 

Opširnije...

Sastanak s predstavnicama Ženske sobe - Centra za seksualna prava

zensobasastprs1607Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava u provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Tema sastanka bila je provedba preostalih aktivnosti u završnoj fazi projekta, s primarnim fokusom na edukacije namijenjene pravosuđu i policiji, kojima je cilj ukazati na postojeće pravosudne prakse koje djeluju na štetu žrtve, od problematične klasifikacije nasilnog čina preko tretiranja žrtava tijekom sudskog postupka do neadekvatnog sankcioniranja počinitelja.

Opširnije...

Nastavak aktivnosti u okviru EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"

4sastpartnERPPOdržan je čevrti redoviti sastanak partnerskih organizacija u okviru projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”. Na sastanku održanom u prostorijama Pravobraniteljice predstavljene su do sada provedene aktivnosti i razgovaralo se o aktualnim aktivnostima – istraživanjima na temu rodnog jaza u plaćama i mirovinama na uzorku učenika/ca srednjih škola te zaposlenika/ca na voditeljskim/upravljačkim položajima te o predstojećim aktivnostima kao što su izrada edukacijskog priručnika i održavanje radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u zadnjem kvartalu 2019. godine.

Opširnije...

Prvi sastanak u okviru EU projekta "Parents@work: changing perceptions!"

ParentsatWorkWEBPravobraniteljica za ravnopravnost spolova sudjelovala je na inicijalnom sastanku EU projekta „Parents@work: changing preceptions! - Promjena različitih implikacija (mogućeg) roditeljstva za žene i muškarce“, koji je započeo s provedbom u svibnju 2019. godine. Projekt se financira sredstvima iz Programa o pravima, jednakosti i građanstvu Europske unije, a institucija Pravobraniteljice je podržavajuća institucija u okviru provedbe projekta. Nositelj projekta je L&R Sozialforschung Wien (L&R institut za društvena istraživanja), a partneri na projektu su Pravobraniteljica za jednako postupanje Republike Austrije (de. Gleichbehandlungsanwaltschaft) te organizacija CESI- Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje, iz Hrvatske.

Opširnije...

Projekt “Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine“ predstavljen na sastanku u Briselu

BrisellipanjU Briselu je 26. i 27. lipnja 2019. održan sastanak organizacija čiji se projekti bave osnaživanjem žena i borbom protiv rodno utemeljnog nasilja koji su financirani putem Europske komisije temeljem REC (Rights, Equality and Citizenship) programa. Na sastanku je DG Justice and Consumers (European Commission) predstavio programsko i financijsko provođenje projekata dok su o praksama monitoringa i evaluacije govorile dr. Silvia Scarpa i Kate Doyle. Predstavljeni su projekti dobre prakse na teme ravnoteže privatnog i poslovnog života, rodnog jaza u plaćama/mirovinama i stereotipa s kojima se susreću žene na tržištu rada te sociološke analize koje su održale su prof. Laura den Dulk i dr. Heejung Chung.

Opširnije...

Sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba

sastZSwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava u provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“. Glavna tema sastanka bila je provedba preostalih aktivnosti Ženske sobe u okviru projekta te ostale aktivnosti predviđene u ovoj fazi s posebnim naglaskom na edukaciju i podizanje svijesti o problemu nasilja prema ženama koje će se implementirati u drugoj polovici 2019. godine. 

Opširnije...

Više članaka ...

 1. Pravobraniteljica održala predavanje na međusektorskoj edukaciji o nasilju nad ženama u Splitu
 2. Pravobraniteljica održala predavanje na Pravnom fakultetu u Zagrebu
 3. Sastanak s radnim skupinama za provedbu istraživanja pravomoćnih presuda o nasilju prema ženama
 4. Treći sastanak na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 5. Održan sastanak u vezi istraživanja u sklopu EU projekta “Jednaka prava – jednake plaće – jednake mirovine”
 6. Dvodnevna radionica za medije u Donjoj Stubici
 7. Sastanak o dostupnosti podataka u okviru projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 8. Pravobraniteljica sudjelovala na okruglom stolu u organizaciji Ženske sobe – Centra za seksualna prava
 9. Partnerski sastanak u okviru EU VAWA projekta
 10. Održan 2. sastanak EU projekta "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 11. Pravobraniteljica predstavila aktivnosti projekta VAWA u emisiji „Zagrebe, dobro jutro“ Z1 televizije
 12. Sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba
 13. Sastanak s koordinatoricom udruge CESI o novom EU projektu
 14. Održan partnerski sastanak sa Ženskom sobom
 15. Održan sastanak u vezi dostupnosti podataka za analizu stanja o zaposlenosti i mirovinskom sustavu
 16. Održan je sastanak s Institutom za društvena istraživanja u Zagrebu
 17. Održan je sastanak u vezi suradnje na projektu "Jednaka prava - jednake plaće - jednake mirovine"
 18. Održan je sastanak s predstavnicima Svjetske banke
 19. Pravobraniteljica izlagala na okruglom stolu AEM-a o medijskom izvještavanju u nasilju prema ženama
 20. Pokrenuta rasprava o nacrtu Medijskog kodeksa