Dvodnevna radionica za medije u Donjoj Stubici

stubica1Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Višnja Ljubičić, sudjelovala je u Donjoj Stubici na prvoj dvodnevnoj radionici za medijske djelatnike i djelatnice o profesionalnom i senzibiliziranom izvještavanju o nasilju prema ženama i femicidu, koju je, u okviru EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, organizirala partnerska organizacija Ženska soba-Centar za seksualna prava. Pravobraniteljica je, kao nositeljica projekta, upoznala sudionike/ce s s aktivnostima i ciljevima projekta, a u drugom dijelu radionice predstavila je rezultate istraživanja „Analiza medijskog izvještavanja o nasilju prema ženama 2012.-2016.“ te „Medijski kodeks- vodič za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu“, namijenjen upravo novinarima i novinarkama te urednicima/cama.

Pravobraniteljica je istaknula da mediji imaju velik utjecaj na percepciju i oblikovanje stavova građana i građanki. Stoga je način na koji medijski sadržaji prikazuju žene i muškarce jedan od ključnih čimbenika u promociji i jačanju društvene svijesti o ravnopravnosti spolova kao i u prevenciji i uklanjanju diskriminacije na osnovu spola. Pravobraniteljica je predstavila svrhu Medijskog kodeksa i njegovih dvadeset Smjernica za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o nasilju prema ženama i femicidu, nastalih kao rezultat kontinuirane suradnje s medijskim djelatnicima/ama, kako bi se na taksativan, što jednostavniji i brži način medijske djelatnike/ce uputilo u najvažnije značajke senzibiliziranog izvještavanja o rodno uvjetovanom nasilju.

Na Međunarodni dan žena, 8. ožujka, organizirano je potpisivanje Sporazuma o prihvaćanju smjernica Medijskog kodeksa pri čemu su predstavnici dvanaest medijskih kuća koji su potpisali Sporazum pokazali spremnost podržati projekt te volju da u budućnosti otklone uočene propuste koji u doprinose osnaživanju rodnih stereotipa, dvostrukoj viktimizaciji žrtava nasilja ili djece kao svjedoka, odnosno da u konačnici pridonesu borbi protiv nasilja prema ženama i neravnopravnosti žena i muškaraca.

Na dvodnevnoj radionici izlaganja su održali/e Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Antonija Hojt Ilić, voditeljica edukacijskih programa Ženske sobe, sutkinja Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, Branka Žigante Živković te novinar Saša Leković, a na radionici je sudjelovalo dvadesetak sudionika/ca predstavnika/ca medija, neprofitnih medija, te predstavnika/ca policijskih uprava i civilnog društva.

Iz medija:

ngbuntovnici.org, 17.4.2019.

sigurnomjesto.hr, 15.4.2019