Partnerski sastanak u okviru EU VAWA projekta

vawasastanak1022019Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić održala je sastanak s partnerskom organizacijom Ženska soba- Centar za seksulana prava i pridruženim partnerima na provedbi EU projekta „Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama: Hrvatskim novinarskim društvom, Policijskom akademijom i Pravosudnom akademijom. Raspravljalo se o nacrtu Medijskog kodeksa koji je u finalnoj fazi izrade, aktivnostima Ženske sobe u okviru projekta te ostalim aktivnostima koje će se provoditi tijekom 2019. Poseban naglasak stavljen je na pripremu edukacija za suce i sutkinje prekršajnih i kaznenih sudova, državnog odvjetništva i policijskih službenika/ca u okviru druge cjeline provedbe projekta koje Pravobraniteljica provodi u suradnji s Policijskom akadmeijom i Pravosudnom akademijom.

 

Na sastanku su sudjelovali/e Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe i Senka Sekulić Rebić, članica tima Ženske sobe, Suzana Kikić ispred Policijske akademije, Ingrid Floigl Lončar ispred Pravosudne akademije te Ema Tarabochia u ime Hrvatskog novinarskog društva. Uz pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova Višnju Ljubičić, ispred ureda Pravobraniteljice sudjelovali/e su Mladenka Morović, voditeljica Službe za opće poslove, Nevenka Sudar, savjetnica za medije Pravobraniteljice, koordinatorica projekta „Jednaka prava- jednake plaće- jednake mirovine“ Pravobraniteljice, Sanda Brumen te koordinator projekta VAWA Pravobraniteljice, Srđan Kerčević.