Pokrenuta rasprava o nacrtu Medijskog kodeksa

medijskikodekswebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s Hrvatski novinarskim društvom kao pridruženim partnerom na projektu VAWA “Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama”, pokrenula je raspravu o nacrtu Medijskog kodeksa - vodiča za profesionalno i senzibilizirano izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama. Medijski kodeks nastao je temeljem rada triju fokus grupa- novinari/ke, urednici/ce i glasnogovornici/ce te analizama koje je Pravobraniteljica u suradnji s partnerskom organizacijom Ženska soba provela u okviru projekta.

Nacrt Medijskog kodeksa u okviru ove rasprave dostavljen je preko 2 200 članica i članova Hrvatskog novinarskog društva, članovima i članicama fokus grupa- predstavnicima/cama relevantnih institucija, koji će do 14. prosinca 2018. Pravobraniteljici dostaviti komentare i sugestije s ciljem izrade što kvalitetnijeg vodiča, koji će, u konačnici, služiti upravo medijima i medijskim djelatnicima te djelatnicama koji izvještavaju o nasilju u obitelji, nasilju prema ženama i femicidu, kako bi se suzbili negativni primjeri viktimizacije žrtava, neprofesionalnog i senzacionalnog izvještavanja na štetu žrtava i zaštite prava žena.

Pravobraniteljica provedbom ove projektne aktivnosti nastoji utjecati na jačanje senzibilnosti medijskih djelatnica i djelatnika o nasilju prema ženama, rodno uvjetovanom nasilju i femicidu, osnažiti suradnju medija kao važnih dionika u procesu izvještavanja o nasilju prema ženama i relevantnih institucija koji se bave procesuiranjem nasilja, a Medijski kodeks služit će i kao materijal za edukaciju medijskih djelatnika/ca.