Oformljena Fokus grupa II za izradu Medijskog kodeksa

IIfokusgrupaU okviru EU projekta "Izgradnja učinkovitije zaštite: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama", Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova u suradnji s pridruženim partnerom na projektu, Hrvatskim novinarskim društvom (HND), održala je sastanak na kojem je oformljena druga fokus grupa- urednice/ci u okviru aktivnosti vezanih uz izradu Medijskog kodeksa. Cilj ove fokus grupe je uključiti u rad urednice/ ke koji/e se u svom poslu susreću s izazovima u odabiru naslova, fotografija i drugog sadržaja o nasilju prema ženama, kako bi se proširila perspektiva izvještavanja o nasilju prema ženama i pronašao kvalitetan mehanizam za poticanje senzibilnog izvještavanja.

Urednice i urednici - članice/ovi fokus grupe raspravljali su o senzacionalizmu u medijima u slučajevima vezanima za nasilje prema ženama, o načinima na koji se u medijima prikazuju žene kao žrtve nasilja te o učinkovitosti analiza i preporuka za osjetljivo izvještavanje medija o nasilju prema ženama. U izradi Medijskog kodeksa do sada su doprinos dale dvije fokus grupe- novinari/ke i glasnogovornici/ce, a Kodeks će služiti kao vodič za profesionalno i senzitivno izvještavanje o slučajevima nasilja prema ženama.

Na sastanku su ispred ureda Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova kao nositeljice projekta, sudjelovali Nevenka Sudar, članica projekta te Srđan Kerčević, koordinator projekta VAWA Pravobraniteljice, a ispred Hrvatskog novinarskog društva, Monika Valečić, voditeljica aktivnosti medijskog dijela projekta.