Oformljena prva fokus grupa – novinari i novinarke

Fokusgrupa1U okviru EU projekta "Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama", održan je u Hrvatskom novinarskom društvu prvi sastanak novinara i novinarki koji/e će sudjelovati u nastajanju „Medijskog kodeksa“. Cilj ove fokus grupe je da novinari/ke temeljem svojih iskustava iz prakse daju prijedloge kako senzibilno izvještavati o slučajevima nasilja prema ženama, nasilju u obitelji, ubojstvima žena – femicidu te svim drugim rodno uvjetovanim oblicima nasilja. Temeljni radni materijal su dvije analize medijskih članaka objavljenih o nasilju prema ženama koje obuhvaćaju razdoblje od pet godina (2012.-2016.).

Analizu članaka na 5 portala provela je institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nositeljice projekta, a analizu tri tiskana medija, projektna partnerica Ženska soba. Rezultati analiza medija i Medijski kodeks koristit će se u edukacijama novinara i novinarki. Osim novinara/ki, kao medijskih profesionalaca/ki, planirane su još dvije fokus grupe; urednici/e i glasnogovornici/ce institucija. 

Članovi/ce fokus grupe su: Nevenka Sudar, Danijela Stanojević, Veronika Rešković, Tihana Bertek, Barbara Vid, Ljerka Bratonja, Jasmin Klarić, Senka Sekulić Rebić, Ema Tarabochia, Damir Dević i Kristina Turčin.