Pravobraniteljica predstavila EU projekt na Županijskom sudu u Dubrovniku

PRSDubrovnikupanijskisudwebPravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić sastala se u Dubrovniku sa zamjenikom predsjednice Županijskog suda, Đorđem Benussiem, kojem je predstavila ciljeve i planirane aktivnosti EU projekta „Prema učinkovitijoj zaštiti: promjena sustava za borbu protiv nasilja prema ženama“, kojeg je nositeljica. Razgovaralo se posebno o procesuiranju slučajeva nasilja u obitelji budući da je jedan od fokusa projekta pravna praksa i prepreke učinkovitijem pravnom progonu i kažnjavanju nasilja prema ženama.

Pravobraniteljica se detaljnije osvrnula i na planiranu analizu sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida koja obuhvaća istraživanje sudskih presuda na prekršajnim i kaznenim sudovima u RH. U tu svrhu su prilikom posjeta županijskom sudu prikupljene presude županijskog kaznenog i prekršajnog suda u Dubrovniku vezano za kaznena i prekršajna djela obiteljskog nasilja.