Nove članice u Bazi poslovnih žena

BAZA FOTOU sklopu EU Progress projekta „Uklanjanje staklenog labirinta – jednakost prilika u pristupu pozicijama ekonomskog odlučivanja u Hrvatskoj“ institucija Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i Hrvatska udruga poslodavaca pokrenuli su prvu elektronsku Bazu poslovnih žena koje su sposobne i kvalificirane odmah preuzeti upravljačke pozicije u kompanijama. Nakon završetka projekta Bazom poslovnih žena nastavila je koordinirati Hrvatska udruga poslodavaca. Tijekom lipnja otvorio se novi krug prijava za ulazak u Bazu. 

Nakon selekcijskog procesa, Odbor u sastavu pravobraniteljice Višnje Ljubičić, Gordane Deranje, predsjednice HUP-a, Davora Majetića, glavnog direktora HUP-a, Ivice Mudrinića, predsjednika Nacionalnog vijeća za konkurentnost i Marie Anargyrou Nikolić, glavne direktorice Coca-Cole HBC za Hrvatsku, Sloveniju i BiH, sastao se u HUP-u kako bi donio odluku o novim članicama.  U drugom krugu izabrano je 28 novih članica. Baza s novim članicama bit će uskoro javno dostupna na web stranicama HUP-a i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova. Institucija Pravobraniteljice nastavlja pružati podršku Bazi i sudjelovati u selekcijskim procesima.